Uzupełnij tekst wpisz w każdą lukę odpowiednią informację wybraną z podanych

Pobierz

W drugiej połowie XIX w. konstytucje były nadawane przez monarchów lub uchwalane przez parlamenty.. W 1904 r. rozpoczęła się wojna rosyjsko - japońska, której przyczyną była rywalizacja o jedną z prowincji Chin - Mandżurię .Wpisz w każdą lukę odpowiednią - Zadanie 5: Bliżej historii 3 - strona 36.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. Znajdujące się w worku mosznowym mężczyzny parzyste wytwarzają plemniki.. Wpisz w każdą lukę nazwę właściwego zjawiska wybraną z podanych.. Wpisz obok każdego pojęcia literę przyporządkowaną właściwej definicji.Przyporządkuj opis liczby z odpowiednim wyrażeniem.. równoboczny · różnoboczny · równoramienny Każdy trójkąt _____ ma tylko jedną oś symetrii.. 1.Jeżeli jeden zeszyt kosztuje 5,70 zł , to za 4 takie zeszyty należy zapłacić .zł.. graniastosłup czworokątny · graniastosłup pięciokątny · graniastosłup trójkątny _____ _____ _____ 13.Ile litrów wody mieści się w akwarium o wymiarach 15 cm × 80 cm × 20 cm?. Wpisz w każdą lukę odpowiednie określenie wybrane z podanych w ramce.. Question from @Czaszka05 - Szkoła podstawowa - HistoriaUzupełnij diagram.. Pierwszy lot braci Wright z pasażerem odbył się pięć lat później, czyli A. w 1803 roku.. (0-3) Uzupełnij dialog.. .Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. 2010-10-28 17:17:12; 1. uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy..

Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację wybraną z podanych.

2011-02-20 14:44:25; Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2010-09-02 16:13:53; Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie słowa wybrane spośród podanych w opisie .Wpisz w każdą lukę odpowiednią nazwę wybraną z podanych.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz .Uzupełnij, wpisując odpowiednie jednostki długości.. Człowiek jest organizmem rozdzielnopłciowym.. Oglądasz stare wydanie książki.. Pierwsza litery brakujących wyrazów zostały podane.. .Zamień jednostki.12.. B. w 1808 roku.. Wpisz w lukę odpowiednią informację.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Oblicz.Wpisz w każdą lukę odpowiednią nazwę ciała niebieskiego wybraną z podanych.. Największa planeta Układu Słonecznego - _____ 1.3.Uzupełnij zdania, tak, aby były prawdziwe.. Uzupełnij tekst.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację wybraną z podanych w ramce ↓ ramka↓ 1903, 1904, mandżurię, Tajwan, Japonii, Rosji ↑ ramka ↑ Tekst w załączniku :) Daje Naj.. Uzupełnij luki - wpisz w każdą lukę symbol odpowiedniej prostej.Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Wpisz w każdą lukę właściwą informacjię wybraną z podanych w ramce (Zdj w zalączniku) 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama damib damib Obóz niepodległościowy na czele z Józefem Piłsudskim popierał Austro - Węgry, ponieważ państwo to zapewniało Polakom najwięcej wolności..

Y: Great.Wpisz w każdą luką odpowiednią liczbę wybraną z podanych.

W ten sposób monarchie absolutne przekształcały się w monarchie .Każda kreska oznacza miejsce na wpisanie jednego wyrazu.. równik zwrotnik Koziorożca zwrotnik Raka biegun północny biegun południowy koło podbiegunowe północne koło podbiegunowe południowe Na rysunku numerem 2 oznaczono, a numerem 6 oznaczono Zaznacz poprawne .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Oglądasz stare wydanie książki.. 3.Marek pokonał na rowerze trasę 100 km , jadąc ze średnią prędkością 25 km/h .Uzupełnij tabelę.. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. Za wytworzenie komórek jajowych w organizmie kobiety są odpowiedzialne .Strona 5 z 14 Zadanie 6.. 4 · 200 = 4 · 2 setki = 8 setek, czyli 800. .. Uzupełnij dialogi 1-2.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę wstaw informację wybraną z podanych.. W I połowie XIX w. wynaleziono fotografię, która utrwalała wygląd krajobrazu, ludzi, budowli itp. .. Dobierz do pojęć odpowiednią definicję.. UWAGA!. Znalazła ona szerokie zastosowanie w prasie.. Wpisz w luki odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.. C. w .Wpisz w każdą lukę odpowiednia liczbę 2015-06-10 20:38:27; Uzupełnij podane zdania.. 2011-03-27 19:33:53; Uzupełnij podane zdania..

Wstaw w każdą lukę odpowiednią informację, wybraną spośród podanych.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 156 · 120 4.Oblicz.. UWAGA!. 2011-11-15 16:28:43; Wpisz w każdą lukę na rysunku nazwy typów lasów wybrane z ramki 2017-11-25 14:47:061. istnieją liczby wymierne które nie są całowite 2.każda liczba przeciwna do liczby całkowitej jest naturalna 3.każda liczba całowita jest naturalna 4. każda liczba wymierna jest całkowita.. 2016-11-30 17:48:44; Uzupełnij zdanie tak aby było prawdziwe.. Ciężarek przechodzi przez położenie równowagi 1 → 2.Wpisz w każdą lukę właściwą- Zadanie 5: Bliżej historii 3 - strona 77.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Olsztyn był miastem przez _____ lata.. 1 2 3 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 2014-10-19 11:00:12; Uzupełnij dialogi.. 10.Zaznacz na kątomierzu punkt B, tak aby kąt AOB miał rozwartość 45°.Uzupełnij zdania.. 2014-03-24 18:00:04; Uzupełnij poniższe teksty.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Neptun • Jowisz • Księżyc • Merkury • Słońce • Ziemia • Mars 1.1.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Question from @Woiowniczka - Gimnazjum - FizykaWpisz w każdą lukę odpowiednią - Zadanie 4: Historia 7 - strona 33..

Uzupełnij luki - wpisz w każdą lukę odpowiednią informację (miarę kąta lub rodzaj kąta).

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Przyjmuje się, że erę samolotów rozpoczął pierwszy lot braci Wright w roku MCMIII.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. W pudełku było 25 patyczków do liczenia, które rozdzielono między troje dzieci .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Olsztyn, wieś na Szlaku Orlich Gniazd, był miastem w latach .. Wpisz w każdą lukę właściwą informację wybraną z podanych w ramce.. 5.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Zauważ, że: 2 · 9 = 18 4 · 2 = 8 2 · 90 = 2 · 9 dziesiątek = 18 dziesiątek, czyli 180. dziewięciu, zapłodnienia, jądra, dwunastu, jajniki porodu, wcześniakiem, noworodkiem .. Także wynalezienie .1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Wskazówki zegara o godzinie _____ tworzą kąt ostry.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. 2.Za 8 kg jabłek zapłacono 28 zł .. .Uzupełnij tekst.. Działka .Korzystając z rysunku, wykonaj polecenia Uzupełnij zdanie.. Trójkąt _____ ma trzy równe wysokości.. 9.Uzupełnij zdanie.. Wpisz miarę zaznaczonego kąta.. Naturalny satelita Ziemi - _____ 1.2.. Uwaga!. Zamień jednostki.. maksymalna równa zero minimalna rośnie maleje Położenie ciężarka Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji względem Ziemi Energia potencjalna sprężystości 1.. W Wielkopolsce powstało .. , będące częścią prus.. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. Wszelkie prawa zastrzeżone 3.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). 14.Powierzchnia prostokątnej działki jest równa 12 hektarów.. Zmierz zaznaczone kąty narysowanej figury i określ, który z nich jest ostry, a który rozwarty.. Austria zatrzymała dużą cześć małopolski, a także rus czerwona .Uzupełnij lukę.. I, VII, IX, X, XI _____ _____ _____ 12.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Uzupełnij zdania , tak aby były prawdziwe .. a) 265 dag = kg b) 3,64 km = km m c) 3,7 a = ha d) 15,6 dm3 = l e) 15,8 zł = zł .NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. Kilogram jabłek kosztuje .. zł .. Zapisz rozwiązanie.. Zamień jednostki.. 8.Narysuj kąt o mierze 40°.. 2015-04-22 18:10:29; Wpisz w każdą lukę taka cyfrę aby powstałe liczby były podzielne przez 9.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :Uzupełnij tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt