Napisz w zeszycie pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym interessant

Pobierz

Skorzystaj ze wzoru.. Wskaż właściwe zdjęcie.. interessant, gesund, alt, schlecht, humorvoll, jung, hu… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym.. FußballWięcej prezentacji i quizów na: że wiesz już, o co w tym chodzi?. WskaŽ wtašciwe zdjecie.. Proszę o przesłanie zdjęcia pracy.. Question from @Klaudia87785 - Gimnazjum - Język niemieckiNapisz w zeszycie pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym.. Jeżeli jeden z wyrazów jest wyrazem obcym, a drugi jest jego ścisłym odpowiednikiem w języku polskim, mówimy wtedy o wyrazach jednoznacznych lub dubletach np. lingwistyka - językoznawstwo, auto - samochód, speleologia - jaskinioznawstwo.. Z czym kojarzą się dolegliwości przyrody?. 2012-04-14 13:54:14 Dopisz do podanych wyrazów, wyrazy o znaczeniu przeciwnym .. ciepły.. Np.; zimny-ciepły, mokry-suchy, następnie pokoloruj każdą parę inną kredką.. Na stronie 78 rozszyfrowujemy hasło oraz szukamy różnic między obrazkami.. Ćwiczenia s. 50.. Question from @NaTalia19022002 - Gimnazjum - Język niemieckiNapisz w zeszycie pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym.. Wskaż właściwe zdjęcie.. Skorzystaj ze wzoru w ćwiczeniu, s.30.. 1/75 połącz w pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu i zapisz w zeszycie.. Przeczytaj historyjkę lub posłuchaj historyjki - ćw.. Zapisz dwie, trzy najważniejsze zasady.. jasny.. Napisz wyraz o przeciwnym znaczeniu..

Napisz w zeszycie pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym.

Pamiętaj o wyrazach pisanych wielką literą ze względów grzecznościowych (Tobie, Ci, z Tobą, Cię) .. Zwróć uwagę na kolory i układ figur oraz kresek.. 1 dopisz ich polskie znaczenie oraz wykonaj małe obrazki.. 1A 1B 2A 2B 1.liczba wyrazów w zdaniu różowym znaczek rzeczy liczba zdań wyraz liczba liter liczba głosek 3.. Zapisujemy pary wyrazów:bałagan - porządekbuduje - burzystrata - korzyśćodważny - tchórzliwyczęsto Odpowiedź na zadanie z Elementarz odkrywców 3.. Wyrazy o przeciwnym znaczeniu Połącz w pary.. Dyscypliny sportowe.. Ważne!. Opowiedz co widzisz na ilustracjach.. Uzupełnij zdania wyrazami dobranymi z ramki.• Otwórz ćwiczenia z j. polskiego na s. 11 i w ćw.. Temat: Tomek and friends - historyjka obrazkowa.. Sto lat temu miasta i wsie wyglądały tak samo jak teraz.Ćwiczenie 3/75 - przymiotniki z ćw.. Jak należy zachować się w galerii sztuki?. Rozwiąż quiz na eduelo.pl i zbierz jak najwięcej punktów!Pun.Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym, aż 16 nagród !. Podkrešl litery wedtug wzoru.. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym Połącz w pary.. Określ i napisz liczbę liter i głosek w wyrazach podanych w tabeli.. E o ogiczne za upyZapisz pokolorowane wyrazy w zeszycie.. Oszczędzamy wodę 15.05.2020. nóŽka krag dluŽej o droga rozwaŽnie — rozwaga dróŽka — — noga kraŽyé — — dlugo Utóž trzy zdania z wybranymi wyrazami z éwiczenia 3. i 4. i zapisz je w zeszycie..

1Napisz w zeszycie pary wyrazow o znaczeniu przeciwnym.

Czytaj głośno przez 15 minut swoją ulubioną książkę.. Choroby i odporność .. Ćwiczenie 4/75 - ułóż zdania z podanych wyrazów i zapisz je w zeszycie.. Napisz list do koleżanki/kolegi, w którym opiszesz jak spędzasz czas w domu.. Skorzystaj z wyrazów z ramki.. Wklej pod rysunkiem odpowiednie podpisy.. Zapisz w zeszycie.Wtorek 28.04 - Nauczanie zdalne klasa 13. Przyjrzyj się "Kompozycji VIII" Wassilego Kandinskiego i napisz w 2-3 zdaniach, co widzisz.. Pokoloruj pole z tą wypowiedzią, która informuje o jednej z zasad bezpiecznego zachowania.. Klasa 2 Klasa 3 Polski.. mały.. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym Teleturniej.. Segeln Miesiace (A) i pory roku (B).Dopisz wyrazy z nie o przeciwstawnym znaczeniu.. Prace ogrodnicze - łączenie wyrazów w pary i zapisywanie z nimi zdania .. zzZmień zdania tak, by zgadzały się z opisem w podręczniku, i zapisz je w zeszycie.. ciemny.. 2009-04-06 18:01:26 Słowa o przeciwnym znaczeniu 2012-11-05 22:16:23Zadanie: 1 do podanych wyrazów dopisz wyrazy w przeciwnym Rozwiązanie:zad 1 dobry gt zły przyjemna gt nieprzyjemna, przykra, uciążliwa twarde gt miękkie łagodny gt agresywny, surowy ciekawa gt nieciekawa, nudna wolne gt zajęte lub wolne gt szybkie zad 2 lekki ciężki wysoka niska jasny ciemny smutny wesoły daleko blisko zad 3 wyrazy, których możesz nie znać ekspedycja tułaczka .1. ein Löffel Gurken Gurken 2. eine Tasse Zucker Zucker 3. ein Stück Milchkaffee Milchkaffee 4. ein Glas Fisch Fisch 8 Napisz w zeszycie pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym..

Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym.

Pokoloruj każdą parę inną kredką.. Wyrazy te mają identyczny zakres i treść.W zeszycie pod tematem wypisz nazwy zwierząt z ćw.. wyrazy o podobnym brzmieniu Połącz w pary.Zadanie: 1 do podanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwnym dodatni ascetyczny tolerancyjny właściwy 2 sformułuj definicje wyrazów np Rozwiązanie: ujemny nieascetyczny nietolerancyjny niewłaściwy pesymista człowiek widzący świat w1.. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1.. Odpowiedz na pytania s. 77.. Co przepisał Pan doktor przyrodzie, czy my możemy wykorzystać te zalecenia?. Pamiętaj, aby w obu zeszytach każdą lekcję kończyć szlaczkiem.. Pamiętaj o zasadzie tworzenia liczby mnogiej - dodajemy -s, -es.. Oszczędzamy wodę 15.05.2020. zimny.. Strona 48. wg Paniolusiawg Agnieszkascha.. edukacja wczesnoszkolna terapia pedagogiczna.. duży.. W zeszycie zapisujemy pary wyrazów oraz wyrazy o znaczeniu przeciwnym cw.. 2012-03-29 19:39:13 Do podanych wyrazów dodaj wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym : 2011-05-02 12:04:35Po gimnazjum (Zeszyt ćwiczeń, Draco) Klasa: I liceum.. 1 s. 12 Utwórz z rozsypanki wyrazowej zdania i zapisz przy właściwych ilustracjach.Osiągnięcia w zakresie słuchania: - obdarza uwagą rówieśników i dorosłych ..

4 znajdź pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu.

samodzielnie w zeszycie - wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich - ustala kolejność zdarzeń .Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.. Pary przymiotników zapisz w .76.. Policz i napisz, ile jest zdań w zapisie rozmowy dzieci (s.Niektóre pary wyrazów mają znaczenie identyczne.. Jeżeli nie pamiętasz polskich nazw skorzystaj ze słowniczka, który znajdziesz na końcu każdego unitu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt