Uzupełnij zdanie wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych tekst aliny

Pobierz

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zadanie.. Wyznaczenie granicy zdań składowych w wypowiedzeniu złożonym.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Egzamin Ósmoklasisty.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważUzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe.. 4.Uzupełnij zdanie.. A. pierwowzór postaci detektywa w literaturze C. wynalazców nowych metod śledczych B. najpopularniejszego detektywa w historii D. gwiazd kryminalistyki -1) Dokończ zdanie.C.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Uzupełnij zdanie.. Wyrażają złość narratora.. Dokończ zdanie.. W wypowiedzeniu System Rudego był systemem "blokowym" występuje orzeczeniePodkreśl właściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący gatunku był prawdziwy.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zadanie.. Artur Górski uznaje Sherlocka Holmesa za A/B i wpisuje go tym samym do grona C/D.. Zachęcają do odwiedzenia Krety.. B. będziemy wędrować w zupełnej samotności.. 5 Podkreśl nazwy trzech chorób przenoszonych drogą płciową.. Zadanie.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3..

Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Dokończ zdanie.

Wybierz właściwe.. B. było dążenie społeczeństwa do obalenia władzy komunistycznej.. Wypowiedzenie: Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe!. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A. uczciwość .. W " ajce o rybaku i rybce" A lub przedstawione wydarzenia są lub D.. B. Stopniowo budują napięcie.. Z tekstu wynika, że wędrówka przede wszystkim spełni swoją funkcję, jeżeli A. zaprosimy do wspólnej wyprawy przyjaciół lub znajomych.. P F Wyraz podróż piszemy przez "ó", ponieważ wymienia się na po drodze.. 4.Zadanie 3.. W wypowiedzeniu System Rudego był systemem "blokowym" występuje orzeczenie A/B, a podmiotem jest rzeczownik C/D.. Gatunek to grupa organizmów o podobnej / różnej budowie i zbliżonych wymaganiach życiowych, które mogą się rozmnażać tylko bezpłciowo / płciowo, dając płodne potomstwo.. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A. uczciwość.. /5pkt) Społeczeństwo Francji w XVIII wieku było podzielone na trzy stany różniące się rawami i obowiązkami.Uzupełnij poniższy tekst.. A. zdrobnienia C. niechętnym B. zgrubienia D. przychylnym b) Zastąp zastosowane w wypowiedzi Grabca rzeczowniki dziewucha, baba wyrazamiDokończ zdanie.. Uzupełnij zdanie.. a. nie uległa zmianie B. zmieniła się c. można łącznie D. należy oddzielnie b) Oceń prawdziwość podanych zdań.Materiał egzaminacyjny 1 1..

Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

próżność D. przebiegłość 7.. B. skromność.. C. próżność.. A. oznajmujące C. uczucie smutku towarzyszące nadawcy B. rozkazujące D. ważność słów, które wypowiada nadawca 39.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Podkreślają entuzjazm narratora.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Uzupełnij poniższe zdanie.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017.. Zastąp podane sformułowania odpowiednimi cytatami z pierwszej strofy wiersza.a) Uzupełnij podane zdanie.. Zadanie.. B. współdziałać z innymi członkami grupy.. (0-1) Dokończ zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. A. pierwszoosobowa C. narrator nie ujawnia się ani nie komentuje wydarzeń B. trzecioosobowa D. narrator jest uczestnikiem opisywanych wydarzeń Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.plUzupełnij zdanie.. A. niektóre C. rzeczywiste (prawdziwe)Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. Za pomocą wykrzyknika podkreślono C/D.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. A. imiesłów przysłówkowy współczesny B. imiesłów przysłówkowy uprzedni C. czasie teraźniejszymUzupełnij zdanie..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Uzasadnij swój wybór odpowiednim cytatem z tekstu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D. wyrażać swoje emocje.. W wyrażeniu piękni ludzie przymiotnik piękni można poprawnie zastąpić słowem A/B, ponieważ w artykule jest mowa o ludziach, którzy C/D.. Uzupełnij zdanie.. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale!. C. był fakt, że zorganizowała je ta sama grupa społeczeństwa.Test podsumowujący Klasa 6 22 czerwca 2020r./24 czerwca 2020 r. Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A-C.. D. przebiegłość.. Wybierz odpowiedź spośród podanych.. Rudego PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. W zastosowanym w wierszu Leopolda Staffa imiesłowowym równoważniku zdania wystąpił A/B.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.-11.Dokończ zdanie.. W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji 11.1.___.. Zbyszko kilkakrotnie powtarza widziałem, aby A. nawiązać kontakt z rozmówcą.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Aby ten równoważnik przekształcić w zdanie składowe, należy użyć czasownika w C/D.. I jazda, i basta, i stop.. skromność .. Podkreśl nazwę rodzajową w podanych nazwach gatunków.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. A. powracającym B. jednorazowym C. nieregularność D. powtarzalność 6..

(0-1)Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Zadanie 1.. A. atrakcyjni C. wyróżniali się urodą jak ich dzieła B. szlachetni D. w swojej pracy kierowali się wartościami Strona 11 z 19Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Przeczytaj ponownie tekst "ajka o rybaku i rybce" Aleksandra Puszkina (strona 221 podręcznik) i wykonaj na jej podstawie poniższe polecenia.. Uzupełnij zdania.. Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa - 18 sierpnia, a brat Karol - 2 października.. Dominującą formą wy-powiedzi w tekście jest C/D.. C. pomścić doznane krzywdy.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Wyrazy podkreślone w podanym wypowiedzeniu Naród polski wyśpiewał, wymalował, (…) zbudował to czasowniki w czasie A/B, które zostały utworzone od wyrazów podstawowych za pomocą C/D.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte!. Narratorem tekstu jest dziewczynka / chłopiec.4 Uzupełnij poniższe zdanie.. Ze zdania: W rytmie wiecznej tęsknoty / Wraca fala do plaży wynika, że mowa o zjawisku A/B, którego główną cechą jest C/D.. Zadanie 4.. Po zakończeniu w 1699 roku wojen, które Rzeczpospolita prowadziła ze swoimi sąsiadami, w jej granicach pozostał 11.2 .Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Słonie tym różnią się od ludzi, że potrafią A. rozpoznać zagrożenie po drganiach ziemi.. Zadanie 11.. Oceń prawdziwość poniższych zdań.Uzupełnij poniższe zdanie.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. Wyraz wehikuł piszemy przez "h", ponieważ pochodzi z obcego języka.. kiła, glistnica, AIDS, salmonelloza, grypa, owsica, rzęsistkowica 0-1 p.Dokończ zdanie.. Zadanie.. Cechą wspólną wystąpień, do których odnoszą się obie pieśni A. był fakt, że doprowadziła do nich trudna sytuacja gospodarcza kraju.. V. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. z Matematyki 16 kwietnia 2019 Czas pracy: 100 minut.. Zadanie.. A. przyszłym C. przyrostkówDokończ zdanie.. Użyte przez Grabca określenia dziewucha, baba to A/B, które świadczą o C/D stosunku bohatera do Goplany.. Gdy poziom glukozy we krwi maleje, w podwzgórzu następuje aktywacja ośrodka A / B. A. sytości B. głodu 0-1 p.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16.. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. A. czasownikowe C. system B. imienne D.. W utworze Sławomira Mrożka zastosowana została narracja A/B, w której C/D.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. P F Zadanie 8.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zadanie 4.. B. urozmaicić prezentowany opis.Uzupełnij zdania.. C. odnajdziemy swój własny rytm chodzenia.5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt