Uzupełnij brakujące litery i wpisz rozwiązanie w lukę

Pobierz

2 Uzupełnij luki w tekście przymiotnikami Brakujące słowo.. Przeczytaj teksty.. Ewentualne poprawki w odpowiedziach zapisz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 8.1 CUzupełnij dialog.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!. Uwaga!. (0-3) Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Uwaga!. wg Agatakordalska.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Ewentualne poprawki w odpowiedziach zapisz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.. Zadanie 4.. Wpisz w każdą lukę (1-2) brakujący fragment wypowiedzi.. Question from @PizzowaKicia - Język angielskiKlasa 1 Matematyka.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .Wpisz w luki (4.1.-4.4.). Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje .. Uzupełnij dialogi.. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Wpisz we właściwe miejsca cząstkę: -uje uczeń - mal turysta .Uzupełnij dialogi.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Z.30 Uzupełnij brakujące litery i wpisz rozwiązanie w lukę.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Blarney Stone at Blarney Castle (uzupełnij luki w zdaniach) Połącz w pary.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Poinstruuj kolegę, że w tym miejscu nie wolno się kąpać.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. PRZYMIOTNIK ćw.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak, aby powstała logiczna i spójna całość.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu..

Wysłuchaj i wpisz brakujące wyrazy w notatkę .

Wpisz w lukę literę A, B, C lub D. Uzupełnij każdą lukę w zdaniu tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzy-Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. powyżej.. Pamiętaj, że oceniana jest karta odpowiedzi!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki Brakujące słowo.. Uwaga!. Y: Great.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazWpisz brakujące litery a nastepnie uzupełnij afisz tytułami , w których występują wyrazy pisane przez ó i rz 2013-01-22 13:26:26 Wpisz brakujące litery RZ ,Ż ,CH ,H ,U ,Ó do wyrazów 2012-10-22 15:06:22Wpisz brakujące litery, tak, aby powstały nazwy miast położonych na pobrzeżach bałtyckich.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym.. 11.w filmie.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. He .Wpisz rozwiązania do tabeli.. literę, którą oznaczono brakują-ce zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.).

Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.

literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Powodzenia!Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (5) Uzupełnij dialog.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Zadanie 6.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Wpisz je na mapie we właściwych miejscach.. Uwaga!7.. Wstaw prawidłowo zapisany wyraz w zdanie.Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :W każdą lukę (8.1-8.4) wpisz literę, którą oznaczone jest brakujące zdanie (A-F).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. daje naj prosze o pomoc ,zadanie w załączniku (ćwiczenia wir smart 2 ,rozszerzony str 71 )Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z robieniem zakupów (4.1.-4.4.).. 4.1.W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Uwaga!B.. Uwaga!. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy..

Za każde prawidłowe rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Angielski.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 4 I've just got married.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jedno zdanie .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzami-nacyjnym.. (0-10 pkt.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2011-11-07 22:33:18; Wpisz brakujące litery a nastepnie uzupełnij afisz tytułami , w których występują wyrazy pisane przez ó i rz 2013-01-22 13:26:26 .Uzupełnij dialogi.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Uwaga!. Rozwiązania zadań otwartych (zadania 3., 6., 9., 10., 13., 14.). 11.Uzupełnij rozmowę telefoniczną.. It All Started with Mickey Mouse In the early 1950s, Walt Disney started dreaming .Uzupełnij w wyrazach brakujące litery ó lub u. Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami z ó wy-miennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach -uje, a na zielo-no - pola z pozostałymi wyrazami z u. Rozwiąż rebusy i napisz rozwiązania.. Uwaga!. - jedna z liter w alfabecie (taka sama wymowa) Usłyszysz dwukrotnie tekst o pracy Pawła i .. Uzupełnij dialogi 1-2.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt