Zapisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach

Pobierz

Zad 2 Zapisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach: a/tlenek sodu Na wartościowość I ( Na- I) .1)Ustal wzory sumaryczne,strukturalne(kreskowe)oraz nazwy tlenków azotu,w których azot może przyjmować wartościowości I-V.. W przemyśle kwas siarkowy otrzymuje się metodą kontaktową.Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i anionów wodorotlenkowych o wzorze ogólnym: M(OH) n. Wodorotlenki otrzymuje się jako efekt działania tlenków metali aktywnych (tlenków zasadowych) na wodę oraz niektórych metali na wodę.Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. W nawiasach podane są wartościowości.. Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny.. Podaj ich nazwy.. Napisz wzory sumaryczne tlenków 2010-09-14 20:32:09; Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych zwiazków 2012-09-09 08:38:13Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. o].Plik napisz wzory strukturalne tlenków o podanych nazwach.pdf na koncie użytkownika sjcgill • Data dodania: 18 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Podaj wzory i nazwy tlenków kwasowych poniższych kwasów a) H 2 SO 3 b )H 2 CO 3 c) H 2 SO 4 d) HNO 3 e) H 3 PO 4 f) HCIO 4 g) HCIO h )HNO 2 i) H 4 P 2 O 7. a) SO 2 b) CO 2 c) SO 3 d) N 2 O 5 e) P 4 O 10 f) I 2 O 7 g) Cl 2 O h) N 2 O 3 i) P 4 O 101..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

Ułożyć równania reakcji następujących pierwiastków .. z wodą lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: Mg, MgO .napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach DAM NAJ :) :) Opisz cechy charakteru swojego przyjaciela i uzasadnij je.. (2 atomy fosforu - mała cyfra za symbolem, 3 atomy tlenu - mała cyfra za symbolem) 2.. Cl2O5 Be(OH)2 MgS Ba(OH)2 CaCl2 AgOH Sn(OH)2 N2O NH3 CsOH Kl N2O3 Ni(OH)2 H2O Mn(OH)2 HCl Cr(OH)3 2. Podaj wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach.. Wodorotlenek litu b).. tlenek potasu tlenek magnezu tlenek węgla .Ustalmy wzory tlenków siarki, węgla, magnezu na podstawie wartościowości .. i) chlor (VII) Odpowiedź.. 1 cząsteczka wody reaguje z 1 cząsteczką tlenku siarki (VI), dając 1 cząsteczkę kwasu siarkowego (VI) H 2 O + SO 3--> H 2 SO 4.. 2)Określ wartosciowosc metaliw podanych tlenkach oraz podaj ich nazwy: AlCl3,CaO,Ag2O,FeO,Fe2O3,CuO,Cu2O,Mn2O7,MnO2.Zadanie 5 - zapisz rozwiązania w zeszycie Ustal wzory sumaryczne i nazwy tlenków tych pierwiastków przy maksymalnej wartościowości.. Zadanie 2 Podaj nazwy podanych tlenków.. Następnie napisz co robię z przyjacielem jak się spotykam.napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Napisz list treść: chcesz wraz z drużyną wsiąźć w turnieju piłki siatkowej..

Napisz wzory sumaryczne tlenków: chloru (VII) i glinu (III).

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. 3) Napisz reakce ; Które z alkoholi o wzorze sumarycznym c4h9oh i kwasów karboksylowych o wzorze.. podaj ich nazwy.. Wodorotlenek .Wzory sumaryczne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV HCN- kwas cyjanowodorowy H 2 S - kwas siarkowodorowy HNO 2 - kwas azotowy III HNO 3 - kwas azotowy V H 3 PO 3 - kwas fosforowy III H 3 PO 4 - kwas fosforowy V H 2 CO 3 - kwas węglowy HCl - kwas chlorowodorowy HI - kwas jodowodorowy HBr - kwas bromowodorowy HF - kwas fluorowodorowyOczywiście odwdzięczę sie jak tylko będę mógł 1.. Li 2 O • N 2 O 5 • CO 2 • SO .. 8.1 Podaj nazwy tlenków (systemem Stocka i przedrostków) wyrażonych wzorem: h. K 2 O. i.2) Podaj wzór sumaryczny, strukturalny, nazwę systematyczną oraz właściwości fizyczne i chemiczne glikolu i glicerolu.. 1) 5 tlenków 2) 5 wodorotlenków 3) 5 kwasów 4) 5 sodów 2011-10-27 22:10:58; Chemia..

... wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny.

Spośród podanych wzorów sumarycznych wybierz wzory wodorotlenków.. Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego iZapisz równania reakcji chemicznych tlenku glinu z podkreślonymi w podpunkcie c) związkami chemicznymi.. Podać nazwy tlenków: Cr2O3; Bi2O5;N2O5;SO3.. Określam wartościowości pierwiastków w tlenku II· 3: 2 .Plik napisz wzory sumaryczne tlenków i wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych.pdf na koncie użytkownika pittmans08 • Data dodania: 28 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.3.. Ustalam liczbę atomów tlenu i fosforu.. We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość.. Zapisz je według systemu przedrostków.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących kwasów: siarkowy (VI), węglowy, azotowy (V), solny.Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1)..

Napisz nazwy systematyczne tlenków.

a) CO2 b) SO3 c) Fe2O3 .. które z podanych cech są .Tradycyjnie nazwy tlenków metali, szeroko rozpowszechnione w polskiej nomenklaturze (ale obecnie nie zalecane), zawierają końcówkę -owy lub -awy w nazwie metalu.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)1.. Zapisz nazwy następujących tlenków N2O5, CaO, SO3, Na2O.. Podać wzór strukturalny jednego z izomerycznych ksylenów wiedząc, że: BrVFe.. Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.. Jeśli pierwiastek może mieć kilka wartościowości to w nazwie tlenku trzeba podać tę konkretną wartościowość w tlenku.. 240Napisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz wzory sumaryczne tlenków 2010-09-14 20:32:09 Ustal wzory sumaryczne 2012-01-15 16:41:13 Zapisz ,z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się cząsteczki podanych związków chemicznych .Zadanie: 1 podaj wzory sumaryczne i nazwy tlenków kwasowych kwasów o podanych wzorach sumarycznych h2so3, h2co3, h2so4, hno3, h3po4, hclo4, hclo, hno2, h4p2o7 Rozwiązanie: 1 h2so3 wzór so2 nazwa tlenek siarki iv 2 h2co3 wzór co2 nazwa tlenekInstrukcja: Ustalanie nazwy tlenku o wzorze sumarycznym Fe 2 O 3 Krok Żelazo znajduje się w układzie okresowym w grupie innej niż 1. i 2., dlatego w nazwie tlenku należy podać jego wartościowość.Ustal wzory sumaryczne tlenków podanych pierwiastków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt