Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia podaj nazwę procesu opisanego w tekście

Pobierz

"(…)chcemy zadowolić się tym, aby (…)płacono po dwa grosze(…) z każdego łana.. (2 pkt) Na podstawie fragmentu Žywotów slawnych m€žów Plutarcha wykonaj polecenia A i B.Tutaj lub w zeszycie podaj krótką informację na temat trzech swoich ulubionych filmów.. (na 4 litery) 3.Poleski .. Narodowy.. Od godziny 9, maturzyści będą rozwiązywać egzamin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.. (na 7 liter) 2.Lasy często zalewane wiosną wskutek przyboru wód; występują również w Puszczy Białowieskiej.. Tekst: 20 II 1943 roku fragment z wioski Paricutin w Meksyku ujrzał na swoim polu kukurydzy pojawiającą się w ziemi szczelinę.. Naładowane poezją słowo "wyspa" wabi, przyciąga, obiecuje.[.]. Matura z historii na poTeksty Piosenek (39692) Teledyski (8782) Telewizja i Seriale (251396) Zespoły (21553) Nauki (965936) Nauki (965936) .. Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie.. wiedza o społeczeństwie 1 gimnazjum str 28 0 ocen .Podaj trzy obszary z bardzo dużymi opadami na Ziemi i je scharakteryzuj 2020-12-04 17:16:53; Podaj przykłady przystosowań człowieka do życia w różnych strefach klimatycznych.. Kierowniczą rolęPrzeczytaj teksty źródłowe, a następnie - korzystając także z wiedzy pozaźródłowej - wykonaj polecenia.. którego celem było zbadanie roli procesu .. (2 pkt) Przeczytaj wiersz Mariana Piechala o wydarzeniach w jednym z państw socjalistycznych po II wojnie światowej i wykonaj polecenia A i B. A. Polub to zadanie..

Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz prawidłową odpowiedź.

Spróbuj określić gatunek wybranych przez ciebie filmów.. Matura z historii na poziomie podstawowym trwać .Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Wymień nazwy czynników rakotwórczych zawartych w dymie papierosowym.112 Test 7 Podaj nazwę organu władzy, który na schemacie został oznaczony literą A. B.Przeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe (.). A.Oskarżeni w czasie procesu okazali skruchę za zbrodnie, których się dopuścili - [x] FAŁSZ B. Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. B. Podaj nazwç uroczystošci, w staroŽytnej Grecji.. Na wykonanie zadań masz 90 min.. 0-1 p. Wyjaśnij, dlaczego po wyborach parlamentarnych w 2011 rPodaj termin, którego etymologie (pochodzenie) zaprezentowano w tym tekšcie.. Matura 2017 z historii odbędzie się 15 maja.. Zadanie 19.. Nazwa formy kontraktu między .Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. Postępowanie […] było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze […]..

(4 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia A, B i C.

(budownictwo, ubiór, kuchnia…) (przynajmniej jeden) 2020-12-04 14:07:50Wykonaj polecenia.. Nagle rozległ się huk, ziemia zadrżała i wybrzuszyła się.. 4.Największe miasto na Nizinie .Przeczytaj podany tekst i wykonaj polecenia.. Rejestracja.. Opisz konsekwencje zdrowotne przebywania w pomieszczeniach, gdzie pali się papierosy.. (na 4 litery) Odp.Park .. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony "Arktyka szybko topnieje" Z okolic bieguna północnego zniknął lód o powierzchni dwa razy większej od Polski.Materiał zawiera podsumowanie wiadomości dotyczących funkcjonowania ekosystemu (ożywione i nieożywione elementy środowiska, poziomy troficzne, obieg materii i przepływ energii, zależności między organizmami.. Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja i Włochy, biorąc pod uwagę osiągnięte już w zasadzie porozumienie co do odstąpienia Niemcom obszaru zamieszkanego przez Niemców sudeckich, zgodziły się na [.]. sposoby i .Matura 2017 z historii odbędzie się 15 maja.. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek.. Plony czterech zbóż na ziemiach polskich (w kwintalach z 1 ha) Podaj nazwę obszaru, na którym plony zbóż były najwyższe w okresie .. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Najbardziej charakterystyczną cechą układu stosunków społecznych narzuconych przezPodaj nazwy chorób nowotworowych, na które narażeni są palacze tytoniu..

9Zapoznaj się z danymi zaprezentowanymi w tabeli i wykonaj polecenie.

Podaj nazwę użytego w tekście naukowego terminu oznaczającego czynniki rakotwórcze.. O jednym ze zjawisk kulturowych Europejska skłonność do uniwersalizacji własnych wartości i postaw.. Zobacz więcej.. Marlena.. Podaj nazwę zaboru, który osiągał najwyższe rezultaty w produkcji zbóż w latach .. A.Podaj nazwę procesu opisanego w tekście - Proces Norymberski (sąd nad III Rzeszą).. (4 pkt) Rozpoznaj postaci, o których informacje zamieszczono w tabeli.Na podstawie danych z tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Śląsk.. )Jeśli podczas panowania naszego potrzeba będzie wyruszać na wyprawę poza granice Królestwa(…) i jeśli niektórzy spośród szlachty będą do niewoli wzięci i poniosą wieksze lubPrzeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie wykonaj polecenia.. Związki zawodowe także zostały zjednoczone i poddane kontroli PZPR […].. (2 pkt) Przeczytaj wiersz Mariana Piechala o wydarzeniach w jednym z państw socjalistycznych po II wojnie światowej i wykonaj polecenia A i B. A.. 8Podaj imię i nazwisko osoby, która pełniła w Polsce urząd prezydenta w okresie wyróżnionym na osi czasu.. W lipcu 1948 roku dokonane zostało pod presją PPR zjednoczenie organizacji młodzieżowych, w miejsce których powstał Związek Młodzieży Polskiej […]..

Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa ...

Ze szczeliny zaczął wydobywać się dym, później pojawiły się języki ognia.Komentarz do zadań z historii 5 Zadanie 2.. RysVIF126zCBL 1Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj polecenia.. 1.Rzeka, która utworzyła rozlewiska i bagna na Nizinie Północnopodlaskiej.. Napisz tytuł, nazwiska twórców: reżysera, autora muzyki, scenarzysty, obsady aktorskiej.. WOS - liceum × Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. Nadjeżdża Mandesztam, Nadzieja w beznadziei (fragment) Czasem odnosiło się wrażenie, że cały kraj zachorował na manię prześladowczą.. a)Rozwiąż krzyżówkę.Litery z pól oznaczają kolorem utworzą hasło.. Logowanie.. 3 IV Liceum Ogólnokształcące im.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego częścią były przemiany w hutnictwie angielskim zobrazowane danymi statystycznymi.. Mieliśmy też wszystkie dane, by na nią zapaść; chodziliśmy jakby poddani ciągłemu działaniu promieni rentgenowskich.. Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik […]Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia a) Wymień największe budowy PRL-u b) Przedstaw reakcje społeczeństwa na budowę wielkich fabryk c)Podaj.. (2 pkt) Wykonaj polecenia, wykorzystując załączony tekst i własną wiedzę.. Podaj miejsce i czas wydarzeń (nazwę państwa .. Łączna suma punktów do zdobycia wynosi 40. Wojewódzka Komisja Konkursowa życzy Ci powodzenia.. których czçSciQ byly przedstawienia teatralne Zadanie 2.. Na trzydziesty drugi dzień po wyjeździe z Kadyksu przybyłem na Morze Indyjskie i odkryłem tam bardzo liczne i gęsto zaludnione wyspy, które bez czyjegokolwiek protestu objąłem w posiadanie.Zapoznaj się uważnie z zadaniami i wykonaj polecenia.. Od godziny 9, maturzyści będą rozwiązywać egzamin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.. a) Podaj nazwę procesu, w wyniku którego powstały duże różnice genetyczne i w wyglądzie u morskich bezkręgowców po przeciwnych stronach Przesmyku Panamskiego.Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt