Cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic

Pobierz

• Ciało podzielone na segmenty, inaczej metamery (metameria).Podkreśl cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic.. Pierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje środowisko życia pierścienic wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek omawia środowisko i tryb życia nereidy oraz pijawki na żywym okazie dżdżownicy7 Pierścienice - bezkręgowce o wyraźnej metamerii charakteryzuje tryb życia pierścienic wymienia cechy budowy anatomicznej wspólne dla wszystkich pierścienic przedstawia ogólną budowę ciała pierścienic omawia wewnętrzną budowę ciała pierścienic na przykładzie dżdżownicy wymienia cechy budowypierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów.. -ciało pokrywa nabłonek, który razem z miesniami tworzy wór skórno mięsniowy.Semma.. B. Obecność wora powłokowo-mięśniowego.. Ich podziemne korytarze spulchniają ją, dzięki czemu inne organizmy glebowe oraz korzenie roślin mają lepszy dostęp do tlenu, a luźne podłoże wchłania i zatrzymuje duże ilości wody.Charakterystyczną ich cechą jest segmentacja ciała.. E. Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze.Dla pierścienic cechami takimi są m.in.: występowanie obu płci - są rozdzielnopłciowe; segmentacja ciała i związane z nią wyodrębnianie się odcinka głowowego; ulepszenie budowy i czynności układu krążenia - np. barwniki w hemolimfie (służące do transportu tlenu w organizmie) ciało miękkie i wydłużone, walcowate lub lekko spłaszczone Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6Pierścienice - typ zwierząt bezkręgowych o wydłużonym ciele złożonym z szeregu pierścieni..

Wymienię cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic.

Pierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów środowisko życia rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje pierścienic wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek siodełko i wyjaśnia omawia środowisko icharakteryzuje znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.. Poniżej podano cechy bezkręgowców: A. widoczna metameria ciała, B. ciało podzielone na następujące części: głowa, noga i worek trzewiowy, C. układ krwionośny otwarty, D. układ krwionośny zamknięty, E. członowane odnóża, F. obecność parapodiów, G. obecność metanefrydiów, H. obecność cewek Malpighiego.Centralizacja układu nerwowego, pęcherzykowate oczy i obecność chrzęstnej puszki mózgowej to cechy charakterystyczne dla:przyrodzie i dla człowieka 7.. Metameria większości pierścienic jest jednorodna (homonomiczna) — poszczególne pierścienie (z wyjątkiem głowowych i odbytowego) są do .Budowa i czynności życiowe pierścienic 1.Do pierścienic zaliczamy: -Skąposzczety (dżdżownica) -Wieloszczety (nereida) -pijawki (pijawka lekarska) 2.Środowiskiem życia pierścienic są: -gleba -woda 3.Charakterystyczne cechy budowy morfologicznej pierścienic: -Ciało podzielone na segmenty zwane.. .Pierścienice - budowa i czynności życiowe..

Znaczenie pierścienic .

Ogólna charakterystyka typu: • Zwierzęta o symetrii dwubocznej, występuje u nich celoma (wtórna jama ciała) po raz pierwszy u zwierząt.. Otwórz podręcznik na str. 41 i przeczytaj temat lekcji.7.. Występują wśród nich formy wolno żyjące, pasożytnicze i komensalne.. odpowiedział (a) 08.01.2010 o 16:12. wiec: -obłe ciało lub spłaszczone grzbieto-brzusznie zbudowane z pierścieni - jama ciała wypełniona płynem tworzy tzw. szkielet hydrauliczny - oskórek wytwarza śluz - posiadaja szczecinki slużące do poruszania się - układ krwionośny zamknięty to z zeszytuu xdd pozdroo ;) Proszę czekać.pierścienice posiadają wtórną jamę ciała w rozwoju zarodkowym mezoderma tworzy metameryczne woreczki - somity, które zakładają się parami w każdym segmencie, a ich światło stanowi wtórną jamę ciała - celomę na granicy segmentów, stykające się nabłonki dwóch somitów tworzą przegrodę międzysegmentalną6..

Wskażę środowisko życia pierścienic.

Główne informacje o pierścienicach - żyją w wodzie i na lądzie - ich ciało podzielone jest na segmenty (pierścienie, metamery) - trójwarstwowiec, dwujamowiec (blastocel, celoma) Budowa morfologiczna - wydłużony kształt - ciało podzielone na segmenty .6 - nabłonek , 7 - mięśnie okrężne, 8 - przegroda międzysegmentowa, 9 - kanalik zakończony otworem wydalniczym, 10 - metanefrydium , 11 - segmentalny zwój nerwowy .. Pierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje środowisko życia pierścienic wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek Owieeczka Owieeczka.. Otwarty układ krwionośny.. -obecność narządów ruchu zwanych parapodiami.. Królestwo Zwierzęta (Animalia) Przegląd systematyczny zwierząt: Typ: Pierścienice.. Pierścienice, głównie dżdżownice, uczestniczą w tworzeniu i użyźnianiu gleby oraz poprawie jej struktury.. podział na pierścieniowate segmenty nazywane metamerami.. -obecność wtórnej jamy ciała-celony.. Taka budowa nazywa się metameryczną.. Wyjaśnię znaczenie szczecinek.. cechy budowy morfologicznej pierścienic: -ciało podzielone na segmenty zwane metamerami.. Odgrywają ważną rolę w użyźnianiu gleb i osadów dennych, a .NIe wiem, ile cech potrzebujesz, ale wypiszę to, co pamiętam.-drożny układ pokarmowy (jelito przednie -ektodermalne, tylne - ektodermalne, środkowe - mezodermalne) -wydłużony kształt ciała-podział ciała na metamery-ciało pokrywa jednowarstwowy nabłonek tworzący na zewnątrz kutikulę-wtórna jama ciała - celoma wypełniona płynem krążącym wokół jednego segmentu-drabinkowy układ nerwowy Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania związane z biologią, mogę pomóc ;)Notatka przygotowana dla maturzystów, którzy chcą szybko utrwalić bądź powtórzyć swoje wiadomości do matury..

Cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic: Odpowiedź na zadanie z Biologia 2.

Na dzisiejszej lekcji poznasz środowisko życia pierścienic,cechy budowy zewnętrznej pierścienic, przegląd pierścienic, cechy wspólne pierścienic oraz ich zróżnicowanie, znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.. -wyodrebienie odcinka głowowego.. Pierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów środowisko życia rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje pierścienic siodełko i wyjaśnia wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek wskazane czynnościprzyrodzie i dla człowieka 7.. Są jednym z głównych typów zwierząt pierwoustych.. Zaliczane do lofotrochorowców.. Jedne są saprofagami, inne filtratorami, a jeszcze inne drapieżnikami.. Ciało pokryte cienką chitynową kutykulą.. Ciało pierścienic zbudowane jest z powtarzających się, mniej więcej jednakowych pierścieni (stąd nazwa typu), tzw. metamerów.. Pierścienice - zwierzęta zbudowane z segmentów rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt wskazuje środowisko życia pierścienic wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek omawia środowisko i tryb życia nereidy oraz pijawkibudowy zewnętrznej pierścienic .. w przyrodzie i dla człowieka wymienia elementy budowy zewnętrznej owadów wylicza środowiska życia owadów rozpoznaje owady wśród innych stawonogów wskazuje charakterystyczne cechy budowy wybranych gatunków owadów na wybranych przykładach omawiaprzyrodzie i dla człowieka 7.. Omówię środowisko i tryb życia nereidy oraz pijawki.15..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt