Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia wzór

Pobierz

Informacje zebrane …Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia Nauczyciele, RodziceArkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka - przykład Imię i nazwisko ucznia: Wiek ucznia: Klasa: Aspekty oceny Opis sytuacji …Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, astma oskrzelowa, dysleksja rozwojowa.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX Klasa: II Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni) Data …arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania …propozycja arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar …Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) …WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA SFERA SPOŁECZNO - EMOCJONALNA Sfera Zakres działań nauczycieli i specjalistów wynikających z podstawy …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY ..

Obszar funkcjonowania.

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach …Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i …PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA.. Wycofanie, zamknięcie …Pobierz przykładowy wzór okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniaPobierz przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, dołączany do IPET.. Wychowawca: ……………………….….. Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020.. FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI …Uchwała o skreśleniu z listy uczniów - wzór Dyrektorzy, Nauczyciele.. Zespół …I.. Orzeczenie nr:…………………………… Wydane przez: …Ocena funkcjonowania ucznia w szkole (rozwój fizyczny, intelektualny, społeczno-emocjonalny; mocne strony ucznia, słabe strony - bariery i ograniczenia)*.2 wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia skala ocen: 0 dziecko nie zalicza danego zadania 1 dziecko częściowo zalicza dane zadanie 2 dziecko zalicza …oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MEN; zaproponowany został także przykładowy arkusz takiej oceny oraz dwa …1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXXKlasa: IIRozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)Data …Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór …1..

Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze.

Data urodzenia………….. Klasa: ….………….. Uczeń objęty kształceniem specjalnym na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na: niepełnosprawność …Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE W CELU …WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt