Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach

Pobierz

2013-01-09 17:27:44; Uzupełnij pytania właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.. Question from @Ratajczakblazej - Liceum/Technikum - Język angielskiGrammar Summary1 Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazówpodanych w nawiasach.proszee o pomoc na jutroo!. zadanie dodane 27 marca 2011 w Język angielski przez użytkownika robert785 ( -1,060 ) [Szkoła podstawowa] parafrazazadanie 1.Uzupełnij luki w tekście odpowiednią formą past simple czasowników podanych w nawiasach.. 2010-10-26 15:22:29; przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. W pytaniach od 11 do 20 uzupełnij zdania zaimkiem osobowym w odpowiedniej formie, który będzie zastępował wyrazy podane w nawiasach.Uzupełnij pytania odpowiednią formą czasowników w podanych nawiasach.. 2013-09-29 15:10:55; Niemiecki help!. 1 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Past Continuous.. Spróbuj je wykonać.. Poprawnie uzupełnia luki w dialogach wyrazami z ramki.. Napisz krótkie odpowiedzi.. 3 Uzupełnij zdania przysłówkami utworzonymi od przymiotników w nawiasach.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. 2011-10-02 09:42:16; Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. Pomocy!. Dodaj niezbędne elementy.. 2013-04-22 15:01:15; Przekształć zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego..

Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.

Jeśli będziesz miał problem z odczytaniem pliku, daj mi znać.. Użyj czasu Present perfect oraz wyrazów still, yet, alredy 2014-03-24 22:09:36; Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach formami czasowników.. Następnie udziel na nie odpowiedzi.. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego.. Określ ich formy fleksyjne.. Question from @meryy151 - Język angielskiUzupełnij dialog odpowiednią forma wyrazów podanych w nawiasach .. Pamiętaj, wszyscy uczymy się pracy w tej aplikacji,Sparafrazuj zdania używając słów podanych w nawiasach.. Sprowadz do najprostrzej postaci podane wyrazenie 2/x-2 - (x-2)^2/x+1.. Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.. (X=2 i x=1) =jest przekreslone chodzi o te w nawiasach.Skorzystaj z podanych wyrazów w ramce .. Question from @Grabianowo - Gimnazjum - Język angielskiUp beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. 5.w zdaniach odpowiednią formą zaimka wskazującego oraz wybiera jeden z podanych zaimków lub przedimków; może popełniać błędy.. 2011-02-10 20:05:03; Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach.. 2015-05-23 17:38:04 Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous..

... 1Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników podanych w nawiasach.

the most often by your peers?Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.. Na koniec zajrzyj do aplikacji Teams.. ISIS (Paul/do) the washing-up.Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. W pytaniach od 1 do 10 uzupełnij zdania odpowiednią formą podanego w nawiasie zaimka osobowego.. Plik jest pod nazwą UNIT 5- LESSON 8.. 2011-10-02 09:42:16; Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. 2012-05-09 16:45:15; Uzupełnij zdania.. Swobodnie i poprawnie prowadzi rozmowę, pytając i pozyskując informacje, zastosuj formy stopnia wyższego lub .Zadanie: 1 uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach 1 we _____ learn some foreign languages at school 2 they Rozwiązanie: 1 learning 2 don 39 t wearing 3 do , going 4 meeting 5 played , playng 1Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika "to be".. 2017-03-08 .Odmiana zaimków osobowych.. W grupie 5dg j. angielski zamieściłam zadanie.. 1 She _____ (win) a new mobile phone .. 4 Uzupełnij dialog formą czasu przeszłego czasowników podanych w nawiasach.W tabelce wyżej pokazaliśmy, że słowa utworzone przez dodanie koncówki -ly do rzeczownika mogą pełnić rolę przymiotnika lub.. I had so much fun.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3..

Użyj poprawnej formy wyrazów w nawiasach?

2009-09-19 12:39:08; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17Zadanie: 4 uzupełnij dialog użyj czasu present perfect,wyrazów w nawiasach oraz yet lub already f hi,sam have you bought a camera yet s no,i haven t but i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Uzupełnij zdania.. Poprawnie wykonuje zadanie na rozumienie tekstu ze słuchu.. Zobacz odpowiedź.. Zaloguj się, by dodać komentarz.1 Uzupełnij pytania odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt