Plan zajęć dnia w świetlicy szkolnej

Pobierz

- Co zrobimy w świetlicy, aby -Wykonanie gazetki okoliczno ściowej pt. "Witaj szkoło!".. 2 ZADANIA CAŁORO: 1.. 8.20 - 11.00 - Przekazanie dzieci wychowawcom poszczególnych klas.. rozmowy indywidualne.. -Naprawa gier świetlicowych, wspólne porz ądki w świetlicy szkolnej.. Czytanie ze zrozumieniem.. Ujmuje się w ten sposób bardzo szeroko i zarazem bardzo konkretnie potrzeby dzieci i młodzieży z Gminy Gaszowice.. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne.. 7.30-8.00- zabawy ruchowe na dobry poranek.. Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować.. Zajęcia według zainteresowań dzieci: gry planszowe, zabawy w podgrupach.. Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. 1.Praca plastyczna z wykorzystaniem wakacyjnych pamiątek "Letni pejzaż".SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Otoczenie szczególną opieką najmłodszych wychowanków świetlicy w czasie posiłków, korzystania z toalety, zajęć tematycznych. ". Rozmowa na temat: "Co możemy zrobić aby w świetlicy było miło i przyjemnie?. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej Oglądanie filmów edukacyjnych.1 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO -DYDAKTYJ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 OPRACOWAŁA: Bożena Szymanowska (wychowawca świetlicy szkolnej) Szkoła Podstawowa w Niechanowie..

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

Na skrzyżowaniu"- zabawy w ruch uliczny.. Bezpieczna droga do szkoły Sam na sam na drodze kolorowanka.. -Czytanie gło śne ze zrozumieniem fragmentów bajek.. Przygotowanie do obiadu.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejHarmonogram dnia w świetlicy szkolnej: Plan zajęć w świetlicy szkolnej 6.30 - 7.30 przyjmowanie dzieci do świetlicy szkolnej, śniadanie, zabawy dowolne 7.30 - 8.00 wyciszenie przed lekcjami, zabawy zgodne z zainteresowaniami 8.00 - 10.00 zajęcia projektowe, zajęcia tematyczne, zajęcia czytelniczeRozkład dnia.. Zabawy z papierem na wesoło.. 16.00 - 17.00 - Pomoc w odrabianiu zadao domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach i w kąciku zabaw, 17.00 - 18.00 - Gry i zabawy rozrywkowe na boisku szkolnym, w kąciku zabaw lub na .W oparciu o przeprowadzone przeze mnie badania i płynące z nich wnioski opracowano plan działań świetlicy.. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.. Znam znaki drogowe wykonujemy prace przestrzenne.Bezpieczni w szkole Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej.. Poznajemy wyposażenie sali.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Gry edukacyjne i planszowe..

"- jesteśmy gospodarzami świetlicy.

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: odrabianie lekcji, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w Sali gimnastycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce, gry i zabawy integrujące grupę, zajęcia plastyczno-techniczne,TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.091 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wrzesień Żegnajcie wakacje, witaj Konkurs plastyczny: Świetlica szkoło!. 1.Zabawy muzyczno - ruchowe z serii pt. " Stajemy się uczniami".. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy daćPlan zajęć dnia: 14.00 - 15.30 - Zajęcia tematyczne - realizacja programu "Świetlicowa Lokomotywa", zabawy w kąciku zabaw.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.. Zajęcia dydaktyczne zgodnie z tematyką tygodnia, prace plastyczno-techniczne .Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19..

Przypomnienie planu dnia i form pracy w świetlicy.

Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 W WARSZAWIE Godzina Rodzaj zajęć 6.30-8.00 Zbiórka dzieci Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań "Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze Gry i zabawy stolikowe 8.00-9.00 Gimnastyka poranna - zajęcia ruchowe Zajęcia relaksacyjne przy muzyce Zajęcia na .DZIENNY RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ - dla klas rozpoczynających naukę w godzinach popołudniowych: ( dopuszcza się zmiany w czasie i kolejności z uwagi na uroczystości szkolne, świetlicowe, wycieczki, pogodę, potrzeby dzieci, itp.) Przed lekcjami Powitanie, czas na relaks, zabawę w kręgu, zajęcia czytelnicze6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci.. Godziny zajęć Realizowane zajęcia .Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.. moich marzeń wystawa.. Zajęcia w sali komputerowej wprowadzenie w świat komputerów najmłodszych uczniów.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im..

- Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy.

Oglądanie filmów edukacyjnych.. Składanie prostych formRamowy rozkład dnia przedstawiający integrację treści wychowawczo-opiekuńczych realizowanych w świetlicy szkolnej: 6.30-7.30- przybywanie dzieci, śniadanie, rozmowy indywidualne.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACHPLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 - KÓŁKO TANECZNE Z ELEMENTAMI DRAMY WPROWADZENIE: Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę świetlicy- Magdalenę Grzegorzek, dwa razy w tygodniu ,w poniedziałki i piątki, w godzinach od 15:10 do 15:40.Przewidzianych do zrealizowania jest 30 godzin.. Odrabianie zadań domowych - I zmiana.PROGRAM PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę.. Zajęcia zgodne z tematyką Rocznego planu pracy świetlicy.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. -Wydzieranka z papieruZajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).. CELE: Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.IV Nasza świetlica.. Wspólne przypomnienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy.. Gry edukacyjne i planszowe.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. Czytanie czasopism lub lektur własnych.. Występy flecistów podczas apeli szkolnych.. gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne i ruchowe na dywanie, quizy i zagadki.. 8.00-9.00- ciche zajęcia dowolne (krzyżówki, rebusy, kolorowanki, czytanie czasopism), uzupełnianie zadań domowychPonieważ w dzienniku zajęć w świetlicy jest wpisywany plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, a zajęcia świetlicowe uwzględniają w szczególności: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów; zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; odrabianie lekcji, to w planie pracy świetlicy należy ująć te rodzaje zajęć.w świetlicy, gier , zabawek.. 8.00 - 8.20 - Poranna gimnastyka, zabawy w kole, zabawy muzyczne.. Tegoroczny plan opracowano w oparciu o analizę sprawozdania z działalności świetlicy za rok 2019 i 2020.17.. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy.. Dalsze prowadzenie z zespołem flecistek.. PLAN ZAJĘĆ DNIA realizowany od 1 września 2017r.. Plan pracySZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.. 15.30 - 16.00 - Podwieczorek, czynności porządkowe.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 (Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni - ale wspólny.. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.. Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.. 2.Nauka piosenki o tematyce wakacyjnej.. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt