Wypisz wyrazy nazywające bohaterów wiersza

Pobierz

i wzrokowych: ".słońce krwawo zachodzi.". Rozmawiam z uczniami na temat budowy wiersza, pytam o to z ilu części się składa i co przedstawia każda z nich.1.. 2.Ułóż rodzinę wyrazów do rzeczownika woda (musisz podać przynajmniej 2 wyrazy) .. "Muzeum"użytkowników ( właścicieli ) eksponatów muzealnych.. W podanym fragmencie wiersza podkreśl rymy, nazwij ich rodzaj.. Wypisz z wiersza wyrazy, wyrażenia (połączenia rzeczowników z przymiotnikami) nazywające świat przyro-dy.. ZADANIE 3.. Rzeczywistość dociera do podmiotu za pomocą wrażeń słuchowych: ".szum.". 2.Wypisz z tekstu wszystkie określenia, które dotyczą cebuli.. 4.Metonimia (zamiennia) - wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje wyraz inny, pominięty: czytać Mickiewicza - w znaczeniu "czytać wiersze Mickiewicza".. ELEMENTY TWORZĄCE ŚWIAT PRZYRODY W .TEMAT: BOHATEROWIE UTWORU "Oskar i pani Róża".. ".głosy.". Wypisz z tekstu wiersza wyrazy nazywające elementy krajobrazu ojczystego, które wspomina poeta.. porównania - wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii.. b) jednej strofy o różnej ilości wersów.wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeja) - szatek, szyi, żywymi,rzędzie , twarzą, publiczności - oddają szelest strojów aktorów kłaniających się widowni.. Podkreśl epitety.. Mdlał.. a) Wyrazy nazywające bohaterów wiersza: "obłoki", "słomkowe kapelusze".. Są talerze, ale nie ma apetytu..

a) Wyrazy nazywające bohaterów wiersza to: SŁOMKOWE KAPELUSZE.

Uzasadnij, podając minimum 2 argumenty.Wyraz dźwiękonaśladowczy(Onomatopeja) wyraz lub ciąg wyrazów naśladujących swym brzmieniem dźwięki naturalne, np. bum, bum, miau, kwakwa.. Na podstawie zgromadzonych przez siebie notatek oraz wiedzy zdobytej podczas czytania powieści odpowiedz w jego imieniu na pytania zadane podczas wywiadu: 2.. Wiersz: Bzów fontanny jeszcze pluszczą ….Wymyślenie wierszu 2013-04-01 16:48:40; 1.podaj wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu wiatr 2.znajdż w wierszu określenie obu wiatrów 3.znajdż i wypisz wyrazy nazywające czynności obu wiatrów 4. wypisz z 3 zwrotki uosobienie 5.podaj 3 przykłady rymów 2013-11-19 18:07:46; W wierszu pt: ,,widok z gór'' wypisz epitety ,porównania, przenośnie, dzwikonaśladownictwo,uosobienie.. Otocz pętlą słowo: OBŁOKI - słowo to jest w 12 wersie.. Określ tematykę poszczególnych zwrotek wiersza, a następnie napisz, co jest ogólnym tematem utworu.. Wyjaśnij, z jaką działalnością człowieka wiążą się te czasowniki.. Wiersz "Kopernik" składa się z a) trzech strof o różnej ilości wersów.. Aliteracja - to powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers.Z wiersza "Droga niewybrana" wypisz czasowniki nazywające czynności postaci mówiącej.•Wypisz wyrazy, w których głoski są inaczej wymawiane niż zapisywane: - czasowniki nazywające swawole Gawła, - rzeczowniki nazywające przedmioty znajdujące się w mieszkaniach sąsiadów..

Uczniowie rozmawiają ze mną na temat budowy wiersza.1.

Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim, np. postać, zdarzenie, który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy, domyślny, czyli alegoryczny.. Wyjaśniam, że za chwilę usłyszymy wiersz w wykonaniu aktora- Artura Barcisia.. Na jbardziej lubię, gdy przed zaśnięciem przychodzą do mnie mama lub tata.Otulają mnie kołdrą i zawsze jest wtedy czas ,żeby zadać ważne…2.. Umiejętność czytania ze zrozumieniem.. STOROTKA SKOWRONEK na wolności w niewoli na końcu 5.. • Przeczytaj wiersz na stronie224 i 225 ,, Mowa ptaków" Wypisz z wiersza do zeszytu wyrazy naśladujące odgłosy ptaków ( 2 ) oraz rzeczowniki nazywające dźwięki ( 2)* Wypisz z wiersza rzeczowniki nazywające Wisława Szymborska * Wypisz z wiersza rzeczowniki wskazujące na eksponaty muzealne.. d) czuje zmęczenie z powodu intensywnej pracy.. osamotnienie strach rozleniwienie zdziwienie tęsknota opuszczenie chęć zabawy smutek 3.. Odpowiedź na zadanie z Między nami 5.. Zwrotka I: Zwrotka II: Zwrotka III: Ogólny temat utworu: 2.. Chętni uczniowie mogą obok każdej notatki narysować, jak wyobrażają sobie tego bohatera.. Uczniowie czytają wiersz.. Potem ją całą chmiel gęsty owinie,1.. 2013-03-10 11:35:32; Wypisz metafory (przenośnie) w wierszu jana kochanowskiego "Treny" - Tren V 2012 .Z wiersza "Droga niewybrana" wypisz czasowniki nazywające czynności postaci mówiącej.1.podaj wyrazy bliskoznaczne i pokrewne do wyrazu wiatr 2.znajdż w wierszu określenie obu wiatrów 3.znajdż i wypisz wyrazy nazywające czynności obu wiatrów 4.wypisz z 3 zwrotki uosobienie 5.podaj 3 przykłady rymów..

3.Wypisz z wiersza wyrazy należące do rodziny słowa "cebula".

Pytania i odpowiedzi .do wyrazu rodzina dopisz wyrazy pokrewne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 6 rozwiązań: autor: olunia22 14.4.2010 (19:45) Wypisz w dwóch grupach bohaterów nauczycieli i uczniów powieść pt. przenośnie (metafory) - zmartwychwstanie z pobojowisk sceny.. Połącz z kotem, bohaterem wiersza, nazwy uczuć i stanów, które mu towarzyszą.. 4.Jak rozumiesz neologizm "Cebuliczność"- wyjaśnij w zeszycie.. Oksymoron - połączenie dwóch przeciwstawnych wyrazów (cech), pozornie zupełnie bez sensu, nielogiczne, w rezultacie daje nową poetycką całość: gorący lód, żywy trup.Otwórz podręcznik s. 40-41 2.. 6 Zadanie.. •Wskaż w podanych wyrazach litery oznaczające spółgłoski dźwięczne wymawiane bezdźwięcznie i podaj słowa z wiersza, które uzasadniają11.. Jeden wiatr-w polu wiał, Drugi wiatr-w sadzie grał, Cichuteńko,leciuteńko, Liście pieścił i szeleścił.. 1.Odczytaj wiersz "Cebula" str. 218. i metafor: ".słońce krwawo zachodzi.".. ".zawył.". Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek, Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek, Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.. Z wiersza "Kot w pustym mieszkaniu" wypisz: epitet z rzeczownikiem, uosobienie, wyrazWybierz jednego bohatera.. Znajdź w podanym fragmencie tekstu 2 wyrazy dźwiękonaśladowcze i wypisz je..

Z podanego fragmentu tekstu wypisz 2 epitety.

Są obrączki, ale nie ma wzajemności od co najmniej trzystu lat.8.. Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: marta22143 19.4.2010 (14:51)wyrazów dźwiękonaśladowczych (czyli onomatopei): ".złowieszcze jęki.". Odpowiedz w zeszycie na pytanie - z korym bohaterem powieści chciałbyś się zaprzyjaźnić.. Elementy ojczystego krajobrazu Rzeczowniki Rzeczowniki z epitetami (przymiotnikami) 3.Środki poetyckie.. b) Zdanie powinno brzmieć : - W wierszu "Obłoki" podmiot liryczny JEST UKRYTY.WNIOSEK: Los bohatera wiersza jest symbolicznym skrótem wędrówki ludzkości - od stanu zwierzęcego, przez etap człowieczeństwa, do zezwierzęcenia.. Ćwiczenia.. Uzupełnij tabelę, wpisując wyrażenia nazywające uczucia i zachowania stokrotki i skowronka.. S E R C E stokrotki i skowronka chłopców.Pomuzcie mi to zrobic plisz na dole jest polecenie i wiersz polecenie:W podanym wierszu odszukaj rzeczowniki w celowniku,wypisz je i podkreśl końcówki.. Dynamiczny obraz potęguje nagromadzenie czasowników i wyliczeń.- poznasz wiersz "Cebula", - poznasz bohaterów wiersza, - wyjaśnisz znaczenie neologizmów.. Wyrazy z "ż".. Wypisz z wiersza "Żuraw i czapla" wyrazy z ż. Ułóż je w kolejnościWypisz z wiersza "Żuraw i czapla" wyrazy z ż. Z trzema z nich ułóż zdania i je zapisz.. ("Ćwiczenia" str. 43 zad.6) Przyjrzyj się zdjęciom w "Ćwiczeniach" na str. 43 w zad.Wypisz z wiersza czasowniki ujawniające podmiot liryczny.. Co spostrzegłeś.. Pisząc własną ocenę postępowania bohatera, wypowiem się w sposób .. Wymień przynajmniej trzy cechy charakterystyczne fraszki.. Następnie w zeszycie zapisz po 2 zdania o każdym z nich.. Rozszyfruj poniższych bohaterów - ułóż z liter imię lub przezwisko danego bohatera.. b) mówi o horoskopie czytanym z gwiazd.. c) prezentuje swoje refleksje na temat życia.. Rozwiązania zadań.. Wymień przymiotniki charakteryzujące postawę uczuciową bohaterów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt