Plan nauczania technik logistyk

Pobierz

Chemia 3 11.. II D Ramowy plan nauczania: technik logistyk 333107 K1: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji.. poz.639) oraz w oparciu o rozporządzenie MENplan nauczania dla zawodu technik logistyk Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK opracowany Ośrodku Rozwoju Edukacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych .. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` Program nauczania dla zawodu 333107 technik logistyk o strukturze przedmiotowej 11 4.. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaSzkolne plany nauczania dla Branżowej Szkoły I Stopnia.. Język polski 5 2.. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.. Szczegółowe informacje na temat wybranego kierunku uzyskasz w sekretariacie ..

Plan nauczania.

K2:Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Zajęcia praktyczne realizowana są odrębnie.plan nauczania dla zawodu technik logistyk Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.plan nauczania dla zawodu technik logistyk Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z zego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.Plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Opracowany na podstawie załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 03 kwietnia 2019 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji bez względu na formę prawna czy własnościową.Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące..

Ramowe plany nauczania na rok szkolny 2021/2022.Technik logistyk.

Język angielski 5 3.. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - PRZEDMIOTY: sprzedawca - podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca (HAN.01) i podział efektów kształcenia, 2019 rok (format docx, format pdf) magazynier logistyk - podstawa programowa kształcenia w zawodzie magazynier logistyk (SPL.01), 2019 rok (format docx, format pdf)Technik logistyk zajmuje się organizacja i zarządzaniem łańcucha przepływu zasobów w organizacji i w sieci podmiotów, analizuje jego skuteczność i efektywność.. licz.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK od roku szkolnego 2017/2018 Plan nauczania dla zawodu technik logistyk; symbol 333107 Typ szkoły: Technikum -4 -letni okres nauczania Podbudowa programowa : gimnazjum Kwalifikacje: - A.30.. Język niemiecki 5 4. w 5 letnim cyklu kształcenia - plan nauczania (PDF) Oferta edukacyjna technikum skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych.. K3: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.. Ust.. Autor: Magdalena Rajman Opis innowacji : Innowacja "Logistyka w wojsku" wprowadzona w zawodzie: technik logistyk przybliży uczniom zagadnienia logistyki wojskowej, która jest zaczątkiem logistyki jako dziedziny wiedzy.Programy nauczania do pobrania (format doc).. PLAN NAUCZANIA ZAWODU Lp.Plany nauczania Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie Arkusz organizacyjny Aneks nr 1 z dnia 01.09.2021 na rok szkolny 2021/22 (status: W trakcie opracowywania), obowiązujący od 01.09.2021. poz.639) oraz w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 ..

w 5 letnim cyklu kształcenia - plan nauczania (PDF) technik reklamy.

Edukacja dla bezpieczeństwa 1 15.Szkolny plan nauczania - technik logistyk rok 2016/2017 (.pdf) Szkolny plan nauczania - technik logistyk rok 2017/2018 (.pdf) Szkolny plan nauczania - technik logistyk rok 2019/2020 (.pdf) Opiekunem merytorycznym kierunku jest Polska Unia Transportu oraz patronat nad klasami prowadzi Leroy Merlin.Ramowy plan nauczania określa minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich lat nauki w czteroletnim technikum, branżowej szkole I stopnia, dotychczasowych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.1 PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1.. Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany dany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych klas.. Ust.. Pobierz.. Wiedza o społeczeństwie 2 7.. Informatyka 3 14.. Fizyka 3 12.. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYKSzkolny plan nauczania dla klasy pierwszej Technikum Logistycznego Zawód: technik logistyk; symbol: 333107 Podbudowa programowa: szkoła podstawowa rok szkolny 2021 / 2022 Kwalifikacje: SPL.01: Obsługa magazynów SPL.04: Organizacja transportu L.p..

klasa 3BWc.nauczania (łącznie 16 godzin w pięcioletnim okresie nauczania).

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2.. Podstawa programowa.. Plastyka 1 5.. Matematyka 5 13.. 3 TLG (technik logistyk G) Oddział: ogólnodostępny, Technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej Ramowy plan nauczania: Technikum (dla .TECHNIK LOGISTYK nauczane przedmioty Nazwa przedmiotu czas nauki 1.. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w pięcioletnim9.. dla zawodu: mechanikmonter maszyn i urządzeń) Bardziej szczegółowoRAMOWY PLAN NAUCZANIA Technikum STM w Częstochowie Załącznki nr 4 Typ szkoły: pięcioletnie technikum Zawód: technik logistyk; symbol 333107 pięcioletni cykl kształcenia: r r r r r r r r r r 1Język polski 3 7 16 496 2Język angielski 3 1 5 12 372 3 Język niemiecki 2 1 8 248 4 Filozofia/plastyka/muzyka* 1 1 31 5 Historia 2 1 8 248Oddział: ogólnodostępny, Technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej Ramowy plan nauczania: Technikum 2019 pięcioletnie (dla młodzieży) Specjalności/zawody: • 333107 - Technik logistyk (333107) • 333108 - Technik spedytor (333108) Rok szkolny 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Razem tyg.. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Na podstawie aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz .SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu obowiązuje od 1.09.2019 Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: technik logistyk 333107 Kwalifikacje: K1 SPL.01.Obsługa magazynów K2 SPL.04.Orgaznizacja transportu Lp rObowiązkowe zajęcia edukacyjne r Klasa Liczba godzin tygodniowo26/T/ Technik logistyk Program nauczania dla zawodu technik logistyk 3 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Przedmioty Kwalifikacje Gospodarka magazynowa Obsługa magazynów (AU.22) Organizacja transportu (AU.32) Magazyny przyprodukcyjne Magazyny dystrybucyjne Logistyka transportu Usługi logistyczno - transportoweProgram nauczania zawodu technik logistyk jest programem o strukturze przedmiotowej.. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: • 690 godzin na realizację kwalifikacji SPL.01, • 590 godzin na realizację kwalifikacji SPL.04,Plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Opracowany na podstawie załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 03 kwietnia 2019 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.. Poszczególne przedmioty dzielą się na działy.. Podstawy przedsiębiorczości 2 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt