Na podstawie karykatury i wiedzy własnej wykonaj polecenia

Pobierz

pl.wikipedia.org (dostęp: 4.11.2017).. Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. Przeto my, komes Jan [.]. razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze współczesnych i przyszłych patrzących na tę kartę, doszła wiadomość, że dziedzictwoNa podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 9 maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji przedstawił plan wspólnej z RFN koordynacji w zakresie produkcji węgla i stali oraz poddania przemysłu węglowego i stalowego tych państw ponadnarodowej kontroli.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B. […] zarząd Hiszpanii powierzył bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje wkroczył do kraju Celtów, zwanego dziś Galią, wiodąc ze sobą 90 tys. piechoty i około 12 tys. jazdy, nadto 37 słoni.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Przyszłość Niemiec, karykatura z 1870 r. Przedstaw wizję przyszłości społeczeństwa niemieckiego zaprezentowaną na karykaturze.Wykonaj polecenia na podstawie karykatur i wiedzy własnej.. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości.. 9 maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji przedstawił plan wspólnej z RFN koordynacji w zakresie produkcji węgla i stali oraz poddania przemysłu węglowego i stalowego tych państw ponadnarodowej kontroli..

Na podstawie wywiadu i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Przeczytaj tekst źródłowy, następnie wykonaj polecenia.. Oświadczam oficjalnie, że nie chcemy z wami koalicji, a ogólne nie chcemy mieć z Wami nic wspólnego.Na podstawie karykatury i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Giuseppe Garibaldi pomaga królowi Wiktorowi II Emanuelowi założyć "but italski" Wyjaśnij, jak autor karykatury oceniał postawę Giuseppe Garibaldiego, który był zwolennikiem republikanizmu.Na podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia, określ do jakiego problemu związanego z funkcjonowaniem systemu partyjnego nawiązuje ilustracja.. Wroga Związkowi Radzieckiemu oszczercza kampania, wszczęta przez niemieckich faszystów z powodu zabójstw, których oni sami dopuścili się na oficerach polskich w rejonie Smoleńska na terytorium okupowanym przez wojska niemieckie, natychmiast została podchwycona przez .Na podstawie fragmentu Żywotów sławnych mężów Plutarcha i własnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C.. JA B. Wybierz jedną ze wspólnot wyodrębnionych na twoim schemacie i zakreśl ją kolorowym flamastrem.na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

A. Wyjaśnij problem, który przedstawia prognoza demograficzna ZUS dla Polski.. Wywiad z 2006 r. z brytyjskim podoficerem lotnictwa George'em Robertem Adamsem, który uczestniczył w lotach nad warszawą podczas powstania w 1944 r. (fragment) Jak i kiedy dowiedział się pan o wybuchu powstania w Warszawie?. Przemyśl, 21 grudnia 1918 Drogi Panie Romanie, Wysyłając do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem paryskim w sprawie wspólnego działania wobec aliantów, proszę Pana, aby zechciał Pan wszystko uczynić dla załatwienia rokowań.Na podstawie planu oraz wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.. Zaludnienie Europy w latach Źródło: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. Nazwa grupy społecznej Zadanie 9.. Andrzej Frycz Modrzewski, Mowy [fragment] Wypowiedzmy, co myślimy o tej ustawie, którą za zgodą senatu i szlachty wydał król, mianowicie, że nie wolno odtąd nikomu z mieszczan nabywać posiadłości wiejskich, te zaś, które przedtem nabyli, muszą sprzedać.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. A. Narysuj mapę-schemat swoich związków z innymi ludźmi i grupami.. Podaj nazwę wydarzenia, do którego nawiązuje powyższa ilustracja.Zadanie 17.. (2 pkt) Na podstawie danych statystycznych i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

(3 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Na podstawie: M. Kopczyński, Ludzie i technika, Warszawa 2007, s. 90.Na podstawie podręcznika i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. B. Odwołując się do danych, rozstrzygnij, która kategoria społeczna - kobiety czy mężczyźni - będzie w 2060 roku częściej korzystała ze świadczeń emerytalnych.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. A. Określ, na czym polega problem, któregoNa podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. 1 10 Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony Zadanie 11.. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie.. a) Wpisz obok strzałek odpowiednie skróty nazw mas powietrza napływających na obszar Polski.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.Na podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Wkrótce minie siedem lat od obalenia reżimu talibów.. Pytanie brzmi: Na podstawie cytowanych niżej danych GUS i wiedzy własnej wykonaj polecenia zamieszone pod tekstem.. […] wśród wszystkich dzieł polityki Peryklesa przedmiotem największej zawiści było to, co Atenom przysporzyło naj-więcej pięknego wyglądu i ozdoby: wzniesione w tym mieś-cie wspaniałe budowle publiczne […].Na podstawie poniższej reprodukcji obrazu Juliusza Kossaka i własnej wiedzy wykonaj polecenia dotyczące bitwy stoczonej przez wojska Władysława Łokietka w 1331 r., do której nawiązuje tytuł obrazu..

(2 pkt) Na podstawie listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Dyktator […] dążący za wszelką cenę do zachowania miana pierwszego i największego faszysty […].. Tam najpierw archonci przeliczali ilość skorupek.. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 roku W niedzielnych wyborach parlamentarnych PO otrzymała 39,18 procent głosów, PiS - 29,89, RP - 10,02, PSL - 8,36, SLD - 8,24, PJN - 2,19, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 1,06, Polska Partia Pracy - 0,79, Prawica .. Z grubsza sprowadza się ona do tego, że przedstawiciele różnych partii zaczynają się zachowywać w .1. na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.Na podstawie wykresów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. A. Określ, jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w latach 2008-2012 na podstawie ukazanych danych.. Fragment mowy papieża Urbana II z 1095 r. Wszystkim idącym tam w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami od tej chwili odpuszczone będą grzechy.Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia.. Współpraca miała być otwarta także dla innych państw.1.. A) wyjaśnij, co nazywamy atolem koralowym.. - Kiedy poinformowano nas na odprawie - w dzień lotu.. Skróty wybierz spośród podanych w zadaniu 15. b) Podaj dwie cechy pogody w Polsce w lipcu ukształtowanej pod wpływem masy powietrza, którą oznaczono literą A.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Podaj datę roczną bitwy przedsta- .. Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Wpływ mediów na życie polityczne określa się czasem jako "mediatyzację polityki".. Wykonaj polecenia na podstawie karykatur i wiedzy własnej.. Możesz to zrobić na przykład w formie kwiatu, drzewa lub mapy nieba (patrz wzór w podręczniku na s. 5).. "W 2009 roku poziom przeciętnych miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych… Na podstawie cytowanych niżej danych GUS i wiedzy własnej wykonaj polecenia zamieszone pod tekstem.Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia.. Przeanalizuj dane statystyczne z zamieszczonego wykresu i wykonaj polecenia.. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu oraz cechę wskazu-jącą na ten styl.. Kiedy kazał wprowadzić pruski krok defiladowy, […] nadaremnie perswadowano mu, iż średnia wzrostu żołnierzy […] wynosi 165 cm i nie pozwala na tego rodzaju popisy.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt