Zamaluj kratkę przy właściwej odpowiedzi na każde pytanie

Pobierz

Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.Przeczytaj tekst.. Art. 53.1 Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. d)wyraźnie, daleko, dzisiaj, spokojnie.Oceń to zadanie:Oceń to zadanie.Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego.. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą.. W której grupie wyrazów podano tylko przysłówki, niepochodzące od przymiotników ?. 4.Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania /0-1/ Szereg, w którym przedstawiono we właściwej kolejności najważniejsze etapy procesu legislacyjnego ( tworzenia ustawy), to:czone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybra-łeś literę B i liczbę 1 lub litery NB: lub 7. c)wczoraj, ładnie, ciepło, równo.. Ponad 200.. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.. wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź PP: KOD UCZNIA PESEL Instrukcja dla ucznia 1.. B) Forum Cezara-nazwane tak na cześć przybranego ojca panującego władcy.. Sprawdź, czy zestaw zawiera 23 zadania..

Zamaluj kratkę przy właściwej odpowiedzi na każde pytanie.

W zadaniach od 1. do 4., od 6. do 9., 15., 16. oraz 19. i 20. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np. zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np.7.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. 5.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. - Ile postaci znajduje się na płótnie?. 10.Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12.9. c) Młoda Europa.1/40 zamaluj kratke przy wlasciwym dokonczeniu kazdego zdania 1. przywilej wydany w koszycach zagwarantowal rycerzom zwrot kosztow wypraw wojennych prowadzonych a)w okresie zniw b)na ziemiach krolestwa polskiego c)poza terytorium kraju d)przeciwko czechom 2. polskie rycerstwo nie chcialo zgodzic sie na przekazeanie tronu starszej corce ludwika a)elzbiecie b)jadwidze c)eleonorze d)marii.Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 44 podręcznika i zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania.. Angielski ruch walczący o rozszerzenie praw wyborczych robotników nazywany był a) marksizmem..

Zadanie.Zamaluj kratkę przy właściwej odpowiedzi.

Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. Dodatkowa strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.. 4.Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowidadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź D: A B C E 8.. B. W pobliżu hrabstwa Kent.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką uzyskasz za udzielenie właściwej odpowiedzi.10.. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. 10.Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą -np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. C) nowe forum przed świątynią Marsa Mściciela.zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. Zanim rozpoczniemy badania na ustalonej próbie badawczej 200-500 osób, przeprowadzamy badanie pilotażowe na próbie 20-30 osób, aby się upewnić, czy wszystko jest przygotowane .9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Niedaleko Paryżą.. /0-1/ Art. 49. d) czartyzmam.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL.. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna..

B. Ponad 300.Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego zdania.

Bardziej szczegółowo1.. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: - 0wpisz oznaczenie kwalifikacji, 0 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, - wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: wpisz oznaczenie kwalifikacji, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. b) Związek Europejski.. • W którym szergu znajdują się tylko przymiotniki stopniujące się w sposób opisowy?. zamaluj kratkę prze właściwej odpowiedzi na każde pytanie.Daje naj :3 -Gdzie starły się wojska anglosaskie i normańskie w 1066r?. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12.2.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. b)codziennie, dobrze, dziś, miło.. Miejsce na naklejkę z kodem UZUPEŁNIA9.. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.2.. 2011-10-16 20:10:51 Zamaluj kratkę znajdującą się obok poprawnej odpowiedzi.Następnie ułóż i zapisz w zeszycie zadania z przysłówkami wymienionymi przy zamalowanej przez Ciebie kratce.cw.1 Zamaluj kratkę znajdującą się obok poprawnej odpowiedzi.Następnie ułóż i zapisz w zeszycie zadania z przysłówkami wymienionymi przy zamalowanej przez Ciebie kratce..

Wybierz poprawną odpowiedź na każde pytanie (11.1.-11.4.).

A) Wesoły, gorzki, zimny, wysoki B) Zły, miękki, radosny, krzywy C) Niebieski, odżywczy, maleńki, męski D) Marudny, łysy, mokry, duży • Który szereg tworzą wyłącznie .Proszę pomóżcie to na jutro !. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną .2.. Zaznaczając odpowiedzi, zamaluj kratkę z wybraną odpowiedzią, na przykład gdy wybrałaś/wybrałeś odpowiedź A:A BC D BC D BC D 8. a)wszędzie, bardzo, zaraz, jutro.. Tajna organizacja międzynarodowa walcząca o stworzenie suwerennych państw narodowych to a) Młoda Polska.. c) konserwatyzmem.. Za rządów Oktawiana Augusta powstało: A) Forum Romanum, czyli najważniejszy plac miasta.. Jeżeli.Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 130 podręcznika i zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego zdania.. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz w wyznaczonych miejscach.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.2.. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.. Notatka z lekcji.. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.. 4.nich terminów, a także odczucia i emocje badanego.. Każde pytanie powinno zostać sprawdzone pod kątem jego przydatności do osiągnięcia celów badania.. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: wpisz oznaczenie kwalifikacji, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. A C E Powodzenia!. Czytaj uważnie tekst i zadania.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. x MY BLOG by Lucy Langden People have different hobbies..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt