Dla sarmackiego nurtu kultury baroku charakterystyczne są

Pobierz

Pierwszym nurtem jest nurt dworski, drugim sarmacki lub inaczej nazywany ziemiański , a trzeci ostatni to nurt plebejski inna nazwa mieszczański.Barok - cechy charakterystyczne Kultura baroku kształtowała się pod wpływem: - sporów religijnych (reformacja, kontrreformacja), - teologicznych (m.in. dyskusja wokół zagadnień łaski, wolnej woli i predestynacji-czyli przeznaczenia), - filozoficznych (krytyka filozofii klasycznej i scholastyki(charakteryzującej się dążeniem do rozumowego udowodnienia dogmatów religijnych) w imię subiektywizmu i sceptycyzmu).Szlachta woli jednak spać, niż bronić obozu.. Charakteryzuje.Jest to nie tylko nurt w sztuce, ale również pewna postawa estetyczno-kulturowa.. Obok poezji dworskiej , w literaturze baroku odnajdujemy nurt sarmacki odwołujący się do tradycji rodzimej .W związku z tym barok stał się również pierwszym nurtem w kulturze europejskiej, który przekroczył granice kontynentu i rozwinął się zwłaszcza w Ameryce.. Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet] Nurt ten reprezentują: Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski.. Sarmatyzm był nurtem kultury charakterystycznym dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dominującym w jej stanie szlacheckim.Charakterystyczne cechy sztuki baroku: Barok to kierunek w sztuce zapoczątkowany we Włoszech..

Charakterystyka sztuki baroku: a) architektura.

Barok kwiecisty.. Jest to styl zwycięskiego kościoła i absolutystycznej monarchii.. Charakteryzuje się przepychem form literackich.Komentarze.. Przedmiotem krytyki jest w tym utworze archaiczny i fatalnie zorganizowany system obrony kraju.. Bardzo silne były w tym nurcie wątki literatury rodzimej, związanej z sarmatyzmem.. Trwał od końca XVI do I połowy XVIII wieku.. Wielki wpływ na masy szlacheckie miało wówczas dzieło Andrzeja Maksymiliana Fredry Monita politico-moralia (20 wydań ), będące apologią sarmatyzmu, postulujące kultywowanie sarmackich wolności i obyczaju oraz odcięcie się od nowości płynących z Europy Zachodniej [11] .W swych utworach ukazywał on marność świata i wszystkich ludzkich dążeń .. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. joanna_michalewska_32427.. Jego cechy to: zerwanie z monumentalizmem, pompą i patosem, swoboda, flirt i poszukiwanie przygód erotycznych, delikatność, zmysłowość i smak artystyczny.Play this game to review Other.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Nurty literackie baroku: marinizm - nazwa ta pochodzi od nazwiska włoskiego pisarza Gimbattista Marino, marinizm to inaczej kwiecisty barok; odrzucał renesansową harmonię między treścią a formą i kładł nacisk na formę; lubował się w olśniewających konceptach, wymyślnych epitetach i metaforach; stosowano następujące środki artystyczne: - inwersja, czyli szyk przestawny; - paradoks - alegoria - anafora - gradacja - hiperbola - antyteza - przeciwstawienie - koncept .Dlatego też o epoce baroku mówi się , że jest to epoka sprzecznych tendencji lub krótko jest to epoka sprzeczności..

Ramy czasowe baroku w Europie to: Literatura baroku.

Skrytykowane są tu także typowe sarmackie cechy: warcholstwo, nierespektowanie poleceń dowódców, brak wyobraźni, lenistwo.W poezji epoki baroku wyróżnia się dwa typowe wzory kultury, tj. widoczny w twórczości Wacława Potockiego i Jana Chryzostoma Paska nurt ziemiański oraz spotykany u Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego nurt tzw. dworski.. - olbrzymie (monumentalne) budowle na planie kwadratu lub prostokąta.odpowiedział (a) 24.02.2011 o 18:44.. Mieszkali oni nad Wołgą w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą.W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: 1. barok kwiecisty, dworski 2. barok sarmacki, dworkowy 3. barok klasyczny, francuski ad.1.. Uważał jednak , że kiedy człowiek żyje w zgodzie z Bogiem i Jego przykazaniami nie musi bać się śmierci ( "Marność" , "Krótkość żywota" ) .. Barok sarmacki kontynuował ziemiańskie ideały z Renesansu, chwalił umiar, uroki wiejskiego życia, przeciwstawiając je niepokojom i niestabilności świata.Kultura sarmacka, ukształtowana w okresie baroku, ulega wówczas degeneracji.. Barok kwiecisty.Jest to styl zwycięskiego kościoła i absolutystycznej monarchii.. Ich twórczość opiera się na wzorach zachodnich - marinistyczno - gongorystycznych:Barok sarmacki bywa inaczej nazywany Barokiem ziemiańskim..

(Sarmaci- starożytny lud...Na podstawie wybranych utworow omow charakterystyczne cechy Baroku.

joanna_michalewska_32427.. Podstawową cechą sarmatyzmu była niechęć do cudzoziemszczyzny i tradycjonalizm (przywiązanie do tradycji): - sarmatyzm to system wartości i styl życia - koncepcja sarmackiego pochodzenia narodziła się w XVI w.. Wiersze tego poety charakteryzują zarówno bogate i zróżnicowane środki wyrazu, jak i humor i znakomite pomysły.Najważniejszymi cechami baroku są: bogactwo środków oryginalność kontrast ruch patos emocjonalność łączenie różnych elementów nawiązywanie do kultury ludowej, współczesności i codzienności tematyka religijna i mitologiczna dynamika ekspresja, teatralność znaczna rola koloru posługiwano się alegorią i personifikacją światłem wydobywano dominantę (czyli motyw najważniejszy) w kompozycji dominują kierunki ukośne1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Tematykę utworów Jana Andrzeja Morsztyna () stanowią przede wszystkim miłość i dobra kompania.. Większość z Sarmatów charakteryzowała się następującymi cechami były to zarówno odwaga jak i męstwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt