Przemysł i usługi we francji notatka

Pobierz

Pozostałą część PKB wytwarza rolnictwo.. Czynniki rozwoju przemysłu we Francji.. Najmniej osób zatrudnionych jest w rolnictwie - tylko 5,2 %, a 17,7 % osób w przemyśle.Scharakteryzuj przemysł i usługi Francji.. Które gałęzie przemysłu high - tech wykształciły się we Francji.. Ważnym sektorem gospodarki francuskiej jest rolnictwo.. pokaż więcej.. Opisz substancje antyodżywcze, podział i rola w organizmie.W gospodarce występuje duża koncentracja produkcji i kapitału; największe przedsiębiorstwa są związane z przemysłem samochodowym i paliwowym: państwowe Renault, prywatne Peugeot, państwowo-prywatne Elf Aquitaine, państwowe Électricité de France; sektor państwowy obejmuje wielkie elektrownie i gazownie, transport kolejowy, większość transportu lotniczego oraz udziały w przemyśle ciężkim, lotniczym, chemicznym.Przemysł we Francji Francja dzieli się na kilka okręgów przemysłowych, m.in. Paryż, Lyon, Marsylię czy Lille Główne gałęzie przemysłu: spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny.. Na tej lekcji: na przykładzie Francji poznasz dwa sektory gospodarki: przemysł i usługi poznasz czynniki lokalizacji przemysłu dowiesz się, co wpłynęło na rozwój przemysłu we Francji poznasz strukturę zatrudnienia we Francji scharakteryzujesz przemysł i usługi we Francji dowiesz […]admin Aktualności, Blog, Klasa 6 - Europa aktualności, Europa, Francja - nowoczesna gospodarka..

Przemysł i usługi we Francji.

Można wykonać krzyżówkę Na dole są dwa filmy, pierwszy oglądacie wszyscy, drugi szczerze polecamszkoła podstawowa geografia klasa 6 Autor: Monika Stasiuk Temat: Pozostałą część PKB wytwarza bardzo duże, jak na warunki zachodnioeuropejskie, rolnictwo.Przemysł i usługi we Francji.. Przyczyny migracji Sortowanie grup.. W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu.. Notatka do lekcji: 1.. Gałęziami przemysłu o niewielkim obecnie znaczeniu są górnictwo, hutnictwo oraz produkcja wyrobów tekstylnych.. a) Prawie 92 mln.. W przypadku braku takiej możliwości proszę przepisać a w pytaniu 3 przepisujemy tylko prawidłowe informacje.. Prężnie rozwijają się działy przemysłu wytwarzające wyroby zaawansowane.. a) PRAWDA b) FAŁSZ 3) Ile turystów odwiedziło Francję w 2017 roku?. a) wydobycie surowców mineralnych, b) wytwarzanie różnych produktów na masową skalę, c) wytwarzanie energii elektrycznej,Z linku (patrz wyżej) - z nagłówka "Przemysł i usługi Francji", przepisz treść w punktach, która jest napisana "ręcznie".. Turystyka w Europie Południowej.. Wykonują w zeszycie ćwiczeń zadania do tej lekcji str. 69-71.W zeszycie przedmiotowym umieszczają notatkę/ podane poniżej zadania i również je wykonują.. Znaczenie nowoczesnego przemysłu dla Francji i Europy.. W 2011 we Francji wyprodukowano 2,29 milionów aut .Jakie działy przemysłu we Francji mają największe znaczenie?.

Nowoczesny przemysł we Francji.

Połącz w pary nazwy znanych francuskich firm z właściwymi produktami.. Renault - firma powstała w 1989 roku, ma swoją siedzibę w Boulogne-Billancourt.Przemysł we francji .. Włochy są aktywne sejsmicznie ma czynne wulkany, bogata sieć rzeczna, dwuizbowy parlament, podstawą gospodarki jest przemysł i usługi,.. poleca83% Geografia .. Francja to kraj Europy Zachodniej położony między Oceanem Atlantyckim a Morzem Śródziemnym.. Bardzo proszę powtórzyć sobie ten dział i uzupełnić zadania w zeszycie ćwiczeń str 80 i 81.. Jej gospodarka należy do najbardziej nowoczesnych na świecie.. 1 .Na gospodarkę każdego państwa składają się trzy sektory:Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Rewolucja przemysłowa - proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji.Był związany z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową) 3.Energetyka w Europie.. Notatka do lekcji: 1.Francja należy także do grona pięciu największych inwestorów świata (po USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii)..

Przetwórstwo przemysłowe Francji str. 109.

Skupiliśmy naszą uwagę na Danii, Węgrach, Francji, krajach S Europy.. Przejawia się to między innymi w tym, że większość pracujących mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze usług, znacznie mniej - w przemyśle, a najmniej - w rolnictwie.Największe znaczenie dla gospodarki francuskiej posiadają przemysły: spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny.. Francuskie wyroby przemysłowe.. Ok. 70% PKB tworzy szybko rosnący sektor usług, jedna czwarta przypada na zróżnicowany przemysł.. Do atutów gospodarki francuskiej należy zaliczyć silnie rozwinięty przemysł obronny i lotniczy oraz motoryzacyjny, prężny sektor .Mówiliśmy o rolnictwie, przemyśle i budownictwie oraz o usługach - jako trzech gałęziach gospodarki każdego państwa.. Francja to duże i ważne europejskie państwo.. c) Prawie 87 mln.. Charakterystyka elektrowni Podziel na kategorie.. Udział produktów rolnych i wyrobów przemysłu przetwórstwaspożywczegow wartościeksportu jest bardzo wysoki około15%.. Połącz w pary.. Obecnie na terenie Francji jest mnóstwo reaktorów jądrowych (87% energi elektrycznej)Temat: Przemysł i Usługi we Francji ( podręcznik str. 106-111, ćwiczenia str. 69-71) NaCoBeZu (czyli cele lekcji) - omawiam zadania i funkcje przemysłu - wymieniam przykłady produktów wytwarzanych w przetwórstwie przemysłowym - omawiam czynniki rozwoju przemysłu we Francji - wymieniam przykłady nowoczesnego przemysł Francji• przemysł • usługi • rolnictwo Przemysł obejmuje: wytwarzanie produktów na masową skalę, wydobywanie surowców mineralnych, wytwarzanie energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków..

Zadania i funkcje przemysłu.

wg Agar77.Wiodącymi dziedzinami przemysłu przetwórczego jest przemysł elektromaszynowy (23%), chemiczny (18%), rolno-spożywczy (26.5%) .. Wcześniej o Francji i Wielkiej Brytanii.. Wyjaśnij pojęcie przemysł high - tech.. Zadanie 4.. Stolica - Paryż.. Samodzielna praca w domu będzie później oceniania w czasie lekcji.. Około 79% PKB tworzy sektor usług, jedna piąta przypada na zróżnicowany przemysł (Index Mundi, 2015).. Europa zajmuje obszar ok. 10mln km2 i jest częścią Eurazji- największego kontynentu na kuli ziemskiej.. Gospodarka Francji również dla tych, którzy i na urlopie rozglądają się za możliwościami ubicia interesu.We Francji działają znane firmy poligraficzne i wydawnicze, takie jak Hachette, Larousse.. Wymień symbole Francji podręcznik strony: 106-113, 89) do zeszytu: - - - - - 2.Wymień nazwy usług we Francji (str. 110-11) do zeszytu: 3.Temat: Przemysł i usługi we Francji.. Przemysł elektromaszynowy skoncentrowany jest głównie w okręgu warszawskim , na Górnym Śląsku , w okręgu bielskim ,we Wrocławiu, Poznaniu , w Gdańsku , Gdyni , i Szczecinie .. Zapisz teraz notatkęf) produkcja maszyn i urządzeń 2) PRAWDA CZY FAŁSZ: We Francji w sektorze usługi pracuje aż 3 / 5 zatrudnionych.. Przemysł motoryzacyjny zatrudnia bezpośrednio około 700 tys. osób, a pośrednio 2,5 mln osób.. Przeczytaj czym żyją mieszkańcy.. Wysyłam Wam dwie strony ćwiczeń (podsumowanie) i ćwiczenie interaktywne.Uczniowie zapoznają się z treścią lekcji " Przemysł i usługi we Francji " podręcznik str.106.. KLASA VII A Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.. Znaczenie nowoczesnych usług we Francji.. 1, 2, 3, str. 111 (ustnie) Klasa VII: Temat: Łączność.. Łączność oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju.Jeżeli ktoś ma taką możliwość można wydrukować i wkleić uzupełnioną notatkę.. Temat: Przemysł i usługi we Francji (podręcznik 106-113) 1.Temat: Przemysł i usługi we Francji.. Znane na cały świecie są francuskie firmy samochodowe - Peugot-Citroen, Renault.. Przeczytaj ze str. 108 co wpłynęło na rozwój przemysłu we Francji.. Rolnictwo Dani i Węgier.. Europę zamieszkuje ok. 730mln ludzi.Najwięcej osób we Francji pracuje w usługach - 49 % ogółu zatrudnionych (dane z 2001 roku), około 28,1 % osób zatrudnionych jest w administracji.. b) Prawie 85 mln.. Największe ośrodki przemysłowe.. Czynniki rozwoju przemysłu we Francji.. 4) Najważniejszym czynnikiem rozwoju przemysłu we Francji było(a).Temat: Francja - przemysł i usługi Nazwy punktów do lekcji i odpowiedzi przepisujemy do zeszytu 1.. Przemysł i usługi we Francji.. Zadania przemysłu.. Karta pracy na oceną dla osób chętnychFrancja - zobacz z czego żyje kraj i na czym zarabia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt