Przeczytaj zdania i napisz nazwy zawodów

Pobierz

uzupełnij zdania o Amy właściwymi formami czasowników z ramki[act, finish ,get up,go, have,not go, not have ,start, watch] 2013-04-18 19:54:19ANGIELSKI!. Napisz kilka zdań wykorzystując wyrazy z "ż" niewymiennym.. Марта (жить) .. Zaznacz nazwę lub skrót nazwy związku zawodowego, który nie należy do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.. 3.Jeżeli napotkasz problem ze znalezieniem zawodu na daną literę, napisz tę nazwę z literą w środku lub na końcu i podkreśl ją.Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową.. moja Ojczyzna region, w którym mieszkam Rzeczpospolita Polska to.. W zadaniu 3 ułóż pięć zdań, o której godzinie wykonujesz podane czynności.. Przeczytaj je uważnie a w puste miejsca wpisz swoje odpowiedzi 2011-02-28 16:50:34uzupełnij zdania w tekście właściwymi czasownkimai w poprawnej formie 2011-02-07 18:23:02; uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika podanych w niawiasach 2013-10-21 19:09:48; POMOCY!. 25.05 - 29.05.2020 r. Temat: Jobs - nazwy zawodów.2.Następnie, korzystając z notatek w zeszycie i " Słowniczka polekcyjnego" znajdującego się na końcu podręcznika, napisz po 3 nazwy zawodów ( mogą występować w r. m. i r. ż).. artist - artysta.. Zadanie 2 strona 45 w podręczniku.. Z ćwiczenia nr 3 wypisz czasowniki.. 5/92 - napisz zdania dotyczące tego, co Ben robił wczoraj..

Przeczytaj wypowiedzi i napisz nazwy zawodów.

twiczenie 4.. Otwórz podręcznik na stronie 51. a) Dzieci bawiły się na dworze.. Spróbuj nazwać z pamięci zawody przedstawione na obrazkach w zadaniu 2.. Wpisz samodzielnie w ostatnią lukę nazwę regionu, w którym mieszkasz.. W ćwiczeniu 2zwróć uwagę na wymianę rz na r- podręcznik str. 36.. Pani posadziła bratki.. Przeczytaj uważnie zdania, następnie zasłoń je i spróbuj napisać je z pamięci.Przeczytaj zdania z lukami i zwroty w ramce, którymi uzupełnisz podane zdania.. jeż .. Wymień (ustnie), jakie zawody wykonują członkowie rodziny bohatera wiersza.. Na przykład.. 2018-01-03 21:43:30; Poniższe opisy dotyczą pojęć z zakresu finansów osobistych.. A teraz zagraj w grę planszową, którą znajdziesz na stronie 50 w podręczniku.Dni tygodnia (A) i pory dnia (B).. W zakończeniach -arz, -erz w nazwach zawodów zawsze piszemy rz :).. Przeczytaj definicje i wpisz nazwy zawodów: Proszę was bardzo napiszcie mi zawody po angielsku z tłumaczeniem po polsku do podanych definicji!. Klasa 5 Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Pogrubiamy nazwy zawodów: - To są: cukier, owca (kierowca) i łyżeczka - mówi Iza - i pokazuje bratu obrazki.. Wypisz z wiersza nazwy zawodów.. 2.Nazwa zawodu; 252101: Administrator baz danych 242111: Administrator bezpieczeństwa informacji 333403: Administrator nieruchomości 242101: Administrator produkcji filmowej 351401 .2..

Podkreśl wyrazy oznaczające nazwy ludzi.

Jak tor (aktor) kolejowy zachowuje się podczas dużych mrozów.. Nazwy przyborów szkolnych napisz z rodzajnikiem określonym.Przeczytaj zadanie i napisz nazwy odpowiednich miesiecy.. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 7 z języka polskiego ( str. 48 - 49) Ćwiczenie 5 i 7 napisz w zeszycie - (PRACA DO OCENY) 6.Popatrz na potwora i przeczytaj nazwy pomieszczeń znajdujące się pod obrazkiem.. b) Wpisz nazwę terenu utraconego przez Polskę po II wojnie światowej, który należał do II Rzeczypospolitej.. a) Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską po 1945 roku.. Proszę o pomoc daje naj zad.1Dopisz końcówki do podanych nazw zawodów.. b) Dzieci bawiły się na dworzu.. Proszę w tytule maila napisać z jakiego tygodnia jest praca domowa .. 2011-02-05 13:06:25; Napisz, których postaci historycznych dotyczą opisy.. Napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności.. W podanym zdaniu podkreśl samogłoski: Jutro zaczynają się wakacje.. A teraz uzupełnij tabelę, wpisując przy nazwach zawodów przedmiot, który się z nimi najbardziej kojarzy i odpowiednią czynność.. Dzieci pracują w ogródku.. Temat: On the phone - rozmowa telefoniczna.. Następnie dopisz jeszcze jedno nazwisko znanej osoby do każdego z zawodów..

Zadanie 4 zrób ustnie - dopasuj nazwy zawodów do zdań.

Dopisz do nich właściwe nazwy czynności wybrane z ramki .Poćwicz nazwy zawodów.. Wolfgang Amadeusz Mozart was a compos___.. Mój maleńki kolego.. Tworzenie wyrażeń przyimkowych - bez .. zzUłóż zdanie z rozsypanki sylabowej i zapisz je.. Spójrz na wzór.Przeczytaj zdania i zapisz słowa z nawiasu w odpowiedniej formie.. Zapisz nazwy zawodów do zeszytu i przetłumacz je na język polski.. Zasady pisowni znajdują się w zeszycie!Przeczytaj tekst i napisz, jakich zawodów dotyczą opisy.. Kiedy napisać "ó".. 2011-06-02 09:19:00 Napisz 20 zawodów po angielsku 2009-12-28 17:25:17 Napisz (jeśli istnieją) żenskie nazwy zawodów .. Podane zdania napisz w liczbie pojedynczej lub w .Ex 1 - wysłuchaj i przeczytaj dialog CD3.6, Steps_Plus_Grade_5_CD_3.06.mp3 zdecyduj, które zdanie (1 czy 2) jest zgodne z nagraniem.. Przeczytaj tekst wiersza pt. "Magister uśmiechów" na str. 35 w podręczniku.. Jacek skopał grządki.. Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie.. Gofry zje (fryzjer) rano Tosia.. Ta pilotka (pilot) jest na mnie za mała - żaliła się Gosia.. Zapisujemy znalezione nazwy zawodów w kolejności alfabetycznej: aktor, fryzjer, kierowca, pilot.Wyjaśnij, dlaczego zakreślone przez Ciebie nazwy zawodów dotyczą inteligencji..

Ułóż zdania do każdego obrazka według wzoru.

Uzupełnianie zdań nazwami miejscowości na podstawie tekstu.. c) Podkreśl trzy nazwy miejscowości, w których doszło do .. 2010-03-22 16:22:11W zadaniu 1 zapisz w zeszycie, którą godzinę pokazują zegary.. Posłuchaj i powtórz.. a) W zimę byłem w Krakowie.. b) W zimie byłem w Krakowie.. W których nazwach jest sylaba ko.. 2009-06-09 16:23:51 Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can't.Poznajemy nazwy zawodów - Niemiecki - wyrazy z rz -nazwy zawodów ( -arz, -erz) - artykuły szkolne niemiecki - Artykuły szkolne po niemiecku - nazwy zwierząt4.. wycinanie lasówZwróć uwagę na zakończenie nazw zawodów .. Zapamiętaj!. Utwórz z sylab rzeczowniki i napisz je w zeszycie z właściwym tłumaczeniem.. Proszę zrobić zdjęcie lub skan wykonanych ćwiczeń i wysłać na maila .. Question from @Kiniakokolka - Gimnazjum - Język angielski.. Magda posiała rzodkiewkę.. nagranie do zad 1 str 45 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt