Sprawozdanie z realizacji stażu

Pobierz

§ 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,1 | Strona Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministraza rok Cyfryzacji 2016 1) CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w rokudla 2016 działu administracji rządowej: Informatyzacja.2) (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) Mierniki określające stopień realizacji celu3) zawodowe - rok szkolny 2020/2021 " za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021. r. * W razie potrzeby należy dodać lub usunąć kolejne wiersze.. W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem sięSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Joanny Kowolik nauczyciela kontraktowego Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach Rozpoczęcie stażu: 1 września 2018 r. Zakończenie stażu: 31 maja 2021 r. §7 ust.. Wierzę, że w tych słowach jest wiele prawdy, dlatego .Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, dokonałam przy tej okazji analizę i ocenę własnych działań.. § 8. ust.Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur..

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.Programu Stażu w tym Zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego oraz Opisu .. CELE:Strona 1 z 5 Zał ącznik nr 13 do uchwały Nr 1764/20 Zarz ądu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny" Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnychSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego Edyta Podrażka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK POLSKI Dominika Barszcz Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.. CzęstochowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Agnieszka Kuś Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, religia Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r. § 8 ust..

Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy przykład .

2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU • Analiza przepisów prawa.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Awans zawodowy.. ZakresKatalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanieRadzie Ministrów sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok poprzedni; rozdział 8.2 KPK "Nadzór nad realizacją Programu", który określa termin przekazania sprawozdania i jego merytoryczną zawartość.. SFERA ORGANIZACYJNA "Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau..

czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.

W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wW jeden ze styczniowych weekendów postanowiłam zabrać się za napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W sprawozdaniu przedstawię wszystkie działania dotyczące Szkoły, w której przeprowadzałam staż, tj. Szkoły Podstawowej im.. 2 pkt 1 .Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2015 roku.. Po włączeniu laptopa, zaczął drażnić mnie dźwięk pochłaniacza od kuchenki, zrobiłam się głodna, zachciało mi się pić i nie mogłam przestać spoglądać na brudne okno w salonie.Sprawozdanie z wykonania planu działalności 3.0 19.10.2020 11:04 Paweł Słonecki Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Jana Pawła II w Lublińcu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 Data zakończenia stażu: 02.04.2015.. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..

Przykładowe sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy.

Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SEKRETARKA.. Zakres sprawozdania Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji KPK.. endialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo .. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. Ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu.. ** Należy .. W szkolnictwie pracuję od 2009 roku a szkoła XYZ to moje pierwsze miejsce pracy.. "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Leszek X nauczyciel kontraktowy Wprowadzenie Jestem nauczycielem religii i przedmiotów geodezyjnych (ćwiczenia terenowe z geodezji, geomatyka) w szkole XYZ.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz .Sprawozdanie z realizacji I. ndywidualnego .. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. / staż wydłużony o trwającą osiem miesięcy nieobecność spowodowaną urlopem macierzyńskim/.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamMateriały Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.xml 0.07MB Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.pdf 0.29MB Wzór - sprawozdanie z wykonania planu podziału strona 1 wzor-wykonanie-planu-podzialu.rtf 0.07MB Wzór - podsumowanie wykonania planu podziału strona 2 wzor-wykonanie-plpodzialu-strona .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Izabela Famuła-Lenczkiewicz nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum nr 2 im.. W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 1.09.2009r.. pn. " Wsparcie styp.. wstawić•Sprawozdanie należy napisać i oddać dyrektorowi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia stażu.. R. ozwoju (IPR) w ramach projektu .. 4.OPRACOWANIE PROJEKTU SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU.. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt